Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2009)

ARI BEHN: Lommedalmannen.
BOAREAL: Gulvflate som alltid oppleves som for liten, unntatt når man skal støvsuge.
BOKSING: Idrettsgren der man kan vinne selv om man blir slått.
FEBRUAR: Måned da nyttårsforsetter er blitt innhentet av virkeligheten, ettersom det viser seg at de færreste er så svake at de lar seg tyrannisere av sin egen karakterstyrke.
GLEDESDREPER: Munter morder.
HANDLINGSPLAN: Noe som, iverksatt, får resultater når den er vellykket, og konsekvenser når den er mislykket.
HEMMELIGHET: Det man bør kalle informasjon man ønsker å få spredd mest mulig.
HUKOMMELSE: Mental evne som har den fordel at jo bedre den er, dess mer klarer man å huske at man har glemt.
KISTE: Sluttpakke.
LYNNEDSLAG: Svært hurtig landing. Forsøkes unngått av skihoppere.
SAKSFORHOLD: Virkelighet som alltid har tre sider: den ene parts, den annen parts, og den som kommer i avisen.
SAMME FEIL: Tabbe man ikke begår to ganger. Man begår den langt oftere.

Personvern og cookies