Legger ned og ruster opp i Danmark

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det danske Arbejdstilsynet skal sette inn en storoffensiv for å bedre arbeidsmiljøet i landets bedrifter de neste sju årene. Samtidig har Folketinget vedtatt å legge ned Arbejdsmiljørådets Service Center.

180.000 danske virksomheter med ansatte vil få et møte med Arbejdstilsynet og deres folk de nærmeste årene. I løpet av inneværende år vil 25.000 virksomheter få en gjennomgang av arbeidsmiljøet sitt. For å klare denne formidable oppgaven har det danske tilsynet ansatt 140 nye inspektører, slik at de må i alt har 650 ansatte. Samtidig er det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center (ASC) lagt ned og oppgavene er dels overført til et sekretariat for Arbejdsmiljørådet og dels til et nyopprettet kunnskapssenter for arbeidsmiljø. Dette har vakt politisk uenighet i Danmark fordi mange, blant annet arbeidsgivere og fagforeninger, mener at dette kan medføre interessekonflikter mellom de forskjellige aktørene innenfor HMS og at det blir for mye statlig styring på området. Det er ASC som har gitt ut Arbeidsmiljøs danske søstertidsskrift, Arbejdsmiljø. Heretter skal det gis ut av det nyopprettede Videncenter om Arbejdsmiljø. I de tilfellene arbeidstilsynet finner at arbeidsmiljøet ikke er bra nok i noen av de undersøkte virksomhetene, vil de bli plukket ut til en grundigere gjennomgang. Det kan resultere i at de får påbud om rådgivning på HMS-området, som igjen medfører at de må benytte en autorisert arbeidsmiljørådgiver. Dette må bedriftene bekoste selv. Alle virksomheter er pliktige til å utarbeide en arbeidsplassvurdering og arbeidsplasser med minst ti ansatte skal opprette en sikkerhetsorganisasjon. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies