– Legg vekt på det friske mennesket

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

En rekke fagpersoner med forskjellig bakgrunn innen helse-, næringsliv, forskning, undervisning og offentlig forvaltning har gått sammen for å lage et manifest for mer helsefremmende miljøer.

Øyvind Sørbrøden, coach og bedriftsrådgiver, ønsket å gjøre noe med paradokset i norsk folkehelse: Vi lever i et av verdens rikeste land og har en usedvanlig god folkehelse. Samtidig har vi et meget høyt sykefravær og hver tiende nordmann i yrkesaktiv alder er uføretrygdet.

Helsemanifest
– Jeg hadde lyst til å finne ut hvordan vi kan snu denne utviklingen.Det ser ikke ut til at det nytter å ta utgangspunkt i sykdom og plager, så vi valgte å gjøre det motsatte. Sørbrøden samlet over 30 personer fra forskjellige fagmiljøer. Gjennom flere møter har de kommet frem til en definisjon av hva slags samfunn vi må ha hvis vi skal få et helsefremmende fellesskap. Selv om gruppa også omfattet medisinsk ekspertise, valgte den å ikke forholde seg til helsevesenet. De mener at det er viktigere å fokusere på det friske i mennesket.Gruppa har diskutert seg frem til et manifest for helsefremmende miljøer. Manifestet offentliggjøres i slutten av januar.

Mestring
Manifestet tar utgangspunkt i mestring, livskraft og vitalitet i stedet for sykeliggjøring og negativitet. Samtidig er det et faktum at språket til en viss grad påvirker vår måte å betrakte verden på. Gruppa har derfor lagt stor vekt på å studere språklige fenomener og hvordan språket tilpasser seg virkeligheten. Verden rundt oss er svært kompleks og mer og mer usikker. Et kjernepunkt er hvordan vi på best mulig måte kan møte dette, blant annet ved relasjonsbygging. – Nesten 95 prosent av oss er friske og går på jobb. Vi har krefter og evner til å håndtere de utfordringene vi møter, men da må vi fokusere på et samfunn med menneskelig glede og vekst. Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies