Leger møter veggen

Tekst: Eli Bondlid (2008)
I ti år har Villa Sana på Modum Bad hatt et forebyggende tilbud til leger og sykepleiere som er i ferd med å «møte veggen». Helsepersonell er en av mange yrkesgrupper som har ekstra høy risiko for utbrenthet.

– Legene er gode på å ta ansvar for andres helse, men de er ikke flinke nok til å pleie sin egen. Det å forebygge utbrenthet er det for lite av i utdanningen av helsepersonell, men nå har flere foreninger blitt oppmerksomme på problemet, konkluderer psykiater Olav Lund. Han er enhetsleder for Ressurssenteret Villa Sana, som er en av fem enheter ved Modum Bad. Det forebyggende tilbudet til slitne leger ble åpnet i 1998 i samarbeid med Den norske legeforening, og fra 2001 kom en avtale med Norsk Sykepleierforbund på plass.

Enhetsleder Olav Lund og forsker Karin Rø erfarer at både leger og sykepleiere har opplevd oppholdet på Villa Sana som et vendepunkt i livet.

Unikt tilbud

Olav Lund presiserer at konseptet ved Villa Sana ikke er en helsetjeneste, men et forebyggende tilbud. – For legene kan vi tilby rådgivning én dag. For både leger og sykepleiere har vi ukeskurs over fem dager. Etterspørselen fra leger som søker seg hit, klarer vi å dekke. Men vi har dobbelt så mange søknader fra sykepleiere som vi har plass til, sier Lund. Rundt 1.300 leger og 700 sykepleiere har hittil benyttet seg av tilbudet ved Ressursenteret Villa Sana. Karin Rø er forsker og lege, samt spesialist i arbeidsmedisin. Hun mener at konseptet ved Villa Sana er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Tidlige tegn

De tidlige tegnene på utbrenthet er ofte lik uansett yrkesgruppe, og noe vi alle kan lære av. Karin Rø nevner at tidlige tegn for leger er at de utvider den daglige arbeidstiden. Ofte tar de med jobben hjem, men opplever likevel at de får for liten tid til å gjøre ferdig arbeidsoppgavene. – Legene blir mindre åpne for å høre om pasientenes plager, for de har nok med sine egne. Noen blir irritable, stresset og «korte i tonen», noe som går utover relasjoner til barn, ektefeller og arbeidskamerater. De har ikke tid til å treffe venner på fritiden, og sliter ofte med dårlig samvittighet på grunn av alt de skulle ha gjort hjemme og på jobb. Etter hvert går det over i spenninger i kroppen, med smerter i skuldre og rygg. De sover dårlig og føler en tomhets- og depresjonsliknende tilstand. Da har tegnene begynt å bli alvorlige. Enkelte klarer å ta seg inn igjen. Andre opplever at det varer over tid. Etter ferieuker og frihelg føler de seg fortsatt like slitne, oppsummerer Rø.

Hvem er mest utsatt?

En rekke yrkesgrupper er utsatt for utbrenthet, som for eksempel sjåfører og lærere. – Karin Rø poengterer at det man ser er at de som brenner seg ut ofte er mennesker som ønsker å gjøre en god jobb, og bruker seg selv for andre, men opplever mangel på ressurser som tid eller penger. De har ofte svært høye krav til seg selv, være faglig flinke, nøyaktige, presise og ta mye ansvar, sier hun.

Livskriser

Olav Lunds erfaring er at de yrkesgruppene som står mest i faresonen, er de som jobber med mennesker. Yrker som lege, sykepleier eller lærer rekrutterer ofte nevnte personlighetstyper. Mange kan fungere lenge med alvorlige symptomer på utbrenthet og likevel takle jobben. – Ofte seg vi at «begeret er fullt» når det plutselig skjer andre ting i livet, slik som dødsfall, sykdom eller vanskelige relasjoner til ektefelle, barn eller foreldre. Det blir dråpen som får begeret til å renne over, sier Rø.

Forsker Karin Rø ber alle yrkesgrupper om å være oppmerksomme på tidlige tegn på utbrenthet.

Selvbilde og identitetskrise

Psykiater Tore Gude har forsket på medisinske studenter og legers helse og funksjon.Under seminaret i anledning Ressurs­senteret Villa Sanas 10 års jubileum satte han fokus på hvorfor det er så vanskelig for leger å innse at de har problemer. En årsak er forestillingen om at en lege skal være sunn og frisk og den som hjelper andre. Pasienten er den som er syk og skal motta hjelp. Plutselig blir rollene omvendt. Det truer selvbildet. Flere av legene som søker hjelp, har over en tid prøvd med selvmedisinering, deriblant antibiotika, smertestillende og sovemedisiner. – Leger er «heroiske helter», hever Gude. En undersøkelse blant 1.476 norske leger viser at 80 prosent hadde arbeidet under sykdom som de ville ha sykmeldt sine pasienter for. Og over 50 prosent hadde arbeidet mens de hadde en infeksjonssykdom som kunne smittet pasientene.

Utsatt yrkesgruppe

– Mest utsatt for utbrenthet er aldersgruppen 30-39 år og de som driver klinisk arbeid utenfor sykehuset, sier Gude. Han har studert 40 prosent av norske leger som var innlagt på psykiatriske institusjoner i tidsrommet 1985-1989. De hyppigste diagnosene var depresjon (78 %), angst (14%) og misbruk (18 %). Olav Lund konkluderer med at forebyggende arbeid før leger og sykepleiere trenger innleggelse og langvarig sykmelding, sparer samfunnet for store summer. Legers utdanning er kostbar. – Erfaringer viser at leger pensjonerer seg sent og omskolerer seg sjelden. En årsak er at legeyrket oppleves som en del av identiteten. – Her prøver vi å sette fokus på andre verdier i livet som for eksempel at de også er foreldre, musikere eller orienteringsløpere, sier Lund.

En ny start på livet

Enhetslederen ved Villa Sana kunne godt tenke seg et bedre uttrykk enn «utbrent», men mangler alternativer. – Begrepet kom på 70-tallet og er fortsatt i bruk. Vi snakker ofte om «uttømt», «tappet» eller «møtt veggen». Vi definerer det slik at de er her for å fylle opp igjen et tomt kar eller basseng. Vi kan forhindre at det blir verre, og de kan lære å forebygge slik at det ikke skjer flere ganger, sier han. Leger og sykepleiere kjenner seg ofte uttømt og tappet for krefter når de kommer til Villa Sana. Under oppholdet har de individuelle samtaler med en person fra samme yrkesgruppe. De bevisstgjøres på hvilke endringer i hverdagen de selv ønsker for å få det bedre og må svare på «hvordan vil du ha det?» Både leger og sykepleiere erfarer at oppholdet på Villa Sana blir et vendepunkt i livet med tid til læring, fordypning og egenrefleksjon. De ser med nye øyne på årsakene til at de møtte veggen. Det å ha vært utbrent gir nyttige erfaringer som forhåpentligvis forhindrer at det skjer igjen.

Personvern og cookies