Legene følger ikke IA-avtalen

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Legene følger ikke opp det de skal gjøre i forbindelse med IA-avtalen, å vurdere arbeidsevnen hos sykmeldte arbeidstakere. En stikkprøve viste at bare fem prosent av sykmeldingene inneholdt en slik funksjonsvurdering, noe legene er pålagt å foreta.

Nå reagerer Rikstrygdeverket ved trygdedirektør Arild Sundberg. Han utfordrer i første rekke Legeforeningen til å henstille til sine medlemmer om å ta oppgaven på alvor, skriver Aftenposten. Legene er pålagt å foreta en forenklet medisinsk bedømmelse av alle arbeidstakere som ber om sykmelding for å gjøre det mulig å vurdere om den ansatte kan utføre tilrettelagte arbeidsoppgaver i sykmeldingsperioden. Ved siden av å redusere sykefraværet vil dette bidra til at den sykmeldte beholder kontakten med arbeidslivet og redusere risikoen for at arbeidstakeren blir langtidssykmeldt. Trygdekontorene har i høst fått beskjed om å returnere alle sykmeldingsattester som ikke inneholder en funksjonsvurdering.

Personvern og cookies