Ledigheten øker i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Arbeidsledigheten fortsetter å stige i Sverige, den er nå 5,4 prosent, noe som er en del høyere enn i Norge.
Det er særlig i den mest yrkesaktive gruppen i alderen 25 til 54 år og blant kvinner med tidsbegrenset jobb samt innen industrien økningen har vært størst, rapporterer bladet Arbetsliv. Andelen sysselsatte i svensk arbeidsliv er nå nede i 77,7 prosent. Tidligere var ungdomsledigheten et problem, men nå ser ut som om det særlig er høyest økningstakt blant middelaldrende. Dessuten er gruppen med tidsbestemt ansettelse truet, det gjelder særlig kvinner
Personvern