Ledigheten øker i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Arbeidsledigheten fortsetter å stige i Sverige, den er nå 5,4 prosent, noe som er en del høyere enn i Norge.
Det er særlig i den mest yrkesaktive gruppen i alderen 25 til 54 år og blant kvinner med tidsbegrenset jobb samt innen industrien økningen har vært størst, rapporterer bladet Arbetsliv. Andelen sysselsatte i svensk arbeidsliv er nå nede i 77,7 prosent. Tidligere var ungdomsledigheten et problem, men nå ser ut som om det særlig er høyest økningstakt blant middelaldrende. Dessuten er gruppen med tidsbestemt ansettelse truet, det gjelder særlig kvinner
Personvern og cookies