Lederne tar HMS-kurs

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Det ser ut som om ledere i norske virksomheter lojalt følger loven og sørger for å få den obligatoriske HMS-opplæring loven pålegger dem,  sier avdelingsdirektør Carl-Jakob Midttun (bildet) i Direktoratet for arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet har tatt Arbeidsmiljølovens bestemmelse om at øverste leder i en virksomhet skal ha opplæring i HMS-arbeid med som et sjekkpunkt i sine ordinære tilsyn fra høsten 2007.

Få pålegg
– Dette punktet i loven har bare medført mellom 50 og 100 pålegg av rundt 4.000 tilsyn, opplyser avdelingsdirektør Carl-Jakob Midttun i Direktoratet for arbeidstilsynet. – Vår konklusjon så langt er at dette ser ut til å gå relativt bra. Midttun forklarer at Arbeidstilsynet kommer til å følge samme strategi i 2008, og blant annet be om at virksomhetene dokumenterer at leder har gjennomgått HMS-opplæring. Arbeidstilsynets regionkontorer over hele landet arbeider aktivt med dette og har et ensartet opplegg for kontroll med lederopplæringen.

Større marked
Markedet, det vil si kursleverandørene, har også brukt tiden godt siden den nye lovbestemmelsen trådte i kraft ved forrige årsskifte. – De har brukt tid for å tilpasse seg etterspørselen, men nå har vi inntrykk av at kurstilbudene dekker de fleste behov. Foreløpig har ikke Arbeidstilsynet noen forutsetning for å si noe om spesielle bransjer har større problemer med å skaffe tilstrekkelig lederopplæring enn andre. Men dersom jeg skal synse litt, vil jeg tro at det er de minste virksomhetene som har størst problemer med å følge opp bestemmelsene, det ser vi i hvert fall når det gjelder andre HMS-forhold, sier Carl-Jakob Midttun. Større virksomheter pleier å ha orden i sakene.

Personvern og cookies