Lederne jobber mye

Tekst: Morten Dahl (2001)

Norske toppledere jobber i gjennomsnitt 52 timer pr. uke. Det viser AFFs lederundersøkelse. Kvinnelige ledere arbeider omtrent tre timer mindre i uka enn sine mannlige kolleger, men begge kjønnene reduserer arbeidstiden hvis de har barn boende hjemme. Norske ledere arbeider i gjennomsnitt 47 timer i uka, og om lag 30 prosent av lederne jobber i helgene. 20 prosent mener at jobben krever så mye at de må forandre sine fritidsvaner på kort varsel.

Den samme undersøkelsen viser dessuten at en av fire ledere opplever generasjonsforskjellene i norsk arbeidsliv som problematiske. Halvparten av lederne sier nemlig at medarbeidere som er spesialister har vanskelig for å godta at noen skal lede dem. Tre av fem ledere opplever at unge medarbeidere stiller større krav til å bli inspirert av lederen sin enn det de eldre arbeidstakerne gjør.

Personvern og cookies