Ledere kutter ut HMS-kurs

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Ved Universitetet i Oslo er det bare 17 av rundt 250 ledere som har gjennomgått lovpålagt HMS-opplæring.
HMS-kurs for ledere er så langt et frivillig tilbud ved Universitetet i Oslo (UiO). Det er først og fremst mangel på tid som gjør at ledere ikke prioriterer slike kurs, skriver universitetets nettsider for ansatte, UNIFORUM nett.

– Aner ingenting om HMS
– Jeg ser hvor mye skade ledere gjør fordi de mangler bevissthet om sitt HMS-ansvar. Det er et problem når ledere ikke aner hva vi snakker om, sier universitetets hovedverneombud Mette Børing til UNIFORUM nett.
Den manglende kompetansen fører blant annet til at lederne ikke vet hvilke plikter de har overfor verneombudene og dermed slipper ikke verneombudene til der de kan gjøre en jobb for arbeidsmiljøet. De blir ikke informert om planer og endringer og kan derfor ikke bidra som de skal innenfor sine områder. Men hovedverneombudet forsikrer at verneombudene i hvert fall skal få tilstrekkelig opplæring.

Arbeidstilsynet reagerer
Arbeidstilsynet (AT) reagerer også på den manglende lederopplæringen ved UiO, ikke minst fordi AT har ilagt universitetet et omfattende pålegg på bakgrunn av store arbeidsmiljøproblemer som er avdekket ved Det odontologiske fakultet. Arbeidstilsynet ga UiO en frist til 1. november 2008 med å kartlegge årsaken til rapportene om trakasseringer og krenkelser ved fakultetet.
I AT ser man ikke bort ifra at det kan være en sammenheng mellom manglende lederopplæring og de arbeidsmiljøproblemene som er avdekket ved UiO.
Ledere som har personalansvar og som skal lede andre, omfattes av arbeidsmiljølovens krav om opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Personvern og cookies