Ledelse en spennende oppgave

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– En solid forankring i egne holdninger og verdier er den viktigste ballast en leder kan ha, enten hun leder en liten bedrift i oppstartsfasen eller en solid gammel familiebedrift, sier seniorrådgiver Jon Anders Henriksen i Næringslivets Hovedorganisasjon.
Henriksen har erfart gjennom sitt arbeid med NHOs Utvalg for mindre bedrifter og NHOs Forum for familiebedrifter og aktivt eierskap, at praktisk talt alle som har en lederstilling, synes det er en morsom og spennende oppgave. Men det er ikke til å komme forbi at det å være leder kan være svært utfordrende, og det medfører alltid et stort ansvar.

Unngå ryktespredning
Noen stikkord for å få det bedre som leder er å ha en trygg forankring i egne verdier, tenke langsiktig og være tydelig fra første dag, mener Henriksen. I tillegg undervurderer mange betydningen av god og tydelig kommunikasjon. – Jeg har aldri opplevd en bedrift eller leder som har kommunisert for mye til mellomledere eller øvrige ansatte. Det å være åpen tidlig, betyr ikke at lederen skal gå ut med alle detaljer om for eksempel en omlegging av produksjonen eller en finansieringsplan. Men alt for mange venter for lenge fordi de vil være helt sikre før de sier noe. I arbeidsmiljø som ikke fungerer optimalt, for eksempel der det er mye snakk i krokene, vil manglende kommunikasjon garantert føre til enda mer ryktespredning og et dårligere miljø. I slike tilfeller kan en løsning være å hente inn eksterne rådgivere for å få gjort noe med kulturen i bedriften.

Viktigste innsatsfaktor
Det er store forskjeller på fasene en bedrift befinner seg i, avhengig av om den er etablert eller i oppstartfase, størrelsen på bedriften, hva slags type virksomhet den driver og hva slags funksjoner den har. Dette vil prege lederrollen i de ulike bedriftene. De aller fleste virksomheter i Norge har færre enn 100 ansatte, det samme gjelder NHOs medlemsbedrifter. Fordi mange små virksomheter ofte har få støttefunksjoner, kan lederrollen være noe annerledes enn i store bedrifter, men utfordringene er i stor grad de samme. – Den aller viktigste innsatsfaktoren i enhver bedrift er ansettelse av medarbeidere. Det er i de fleste tilfellene den største utgiftsposten og det er helt avgjørende for virksomhetens fremtid. Feilansettelser kan i verste fall true bedriftens fremtid. Dette er særlig avgjørende ved start av ny virksomhet. Det er også viktig å kunne lede gjennom andre, å gjøre medarbeiderne gode. For eksempel gjennom å hjelpe mellomlederne til å lykkes i sine jobber ved å gjøre dem trygge på at de tar de riktige valgene. En annen stor utfordring er å skape et godt arbeidsmiljø, med en stor grad av lojalitet overfor bedriftens verdier, visjoner og holdninger.

Leve med ansvaret
– Mange føler det kanskje ensomt å sitte på toppen og ta avgjørelser som skaper negative reaksjoner eller som flere mener er direkte gale. Har du noen råd? – De som føler at det er et problem å være alene med ansvaret og ikke aksepterer den rollen, bør tenke gjennom om det å være leder er noe for dem. Men det finnes situasjoner hvor det virker som om alt faller i hodet på en på samme tid. Da er det fornuftig å ha noen verktøy for å takle situasjonen. Jon Anders Henriksen nevner fordelen ved å ha egne kjerneverdier uavhengig av lederstillingen. Videre å bruke de nettverkene som finnes, for eksempel NHOs forskjellige bedriftsnettverk. Dessuten er gode relasjoner i virksomheten viktig, ikke minst til mellomlederne. – Hvis en leder har en grunnleggende verdiholdning og føler lojalitet til bedriften, er det mye enklere å underbygge tøffe beslutninger. Det betyr ikke at en kan fjerne de vanskelige avgjørelsene, men det blir lettere å leve med dem. Betydningen av holdninger og verdier er ikke alltid noe det foreleses om på de utdanningsinstitusjonene der ledere i mindre virksomheter får sin utdannelse. Men Henriksen har inntrykk av at svært mange møter temaene senere i karrieren, for eksempel på kurs og i faglige nettverk. NHO vil gjerne ha mer oppmerksomhet rundt disse problemstillingene og tar dem gjerne opp på egne seminarer og samlinger.

Personvern og cookies