Lavt utdannede taper

(2005)

 

Unge menn med lav utdannelse har stor risiko for å falle utenfor arbeidslivet, faktisk større enn unge med kronisk sykdom.

Dette går frem av en undersøkelse foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kontoret for militærmedisinsk forskning og utvikling. Utgangspunktet for undersøkelsen var å belyse om det var noen sammenheng mellom utsatte gruppers deltakelse i arbeidslivet og konjunktursvingninger. De to utsatte gruppene som ble vurdert i undersøkelsen var unge menn med kroniske sykdom i barnealder og unge med lav utdannelse.
Gradvis forverring
Det viste seg at sammenhengen mellom konjunktursvingningene og arbeidsdeltakelsen var langt større blant unge med kronisk sykdom enn blant dem med lav utdannelse. Kronisk syke fulgte konjunktursvingningene, slik at langt flere var uten jobb i perioder med høy arbeidsledighet enn når arbeidsmarkedet var godt. Noe av den samme tendensen fant man også blant de lavt utdannede når det var høy ledighet, men de kom seg ikke inn på arbeidsmarkedet når ledigheten ble mindre. Situasjonen deres er preget av jevn og gradvis forverring. Forskerne bak undersøkelsen ser ikke bort fra at menn med lav utdanning har økende vansker med å innpasse seg et arbeidsliv som blir stadig mer komplekst og skiftende.

Velferdsmodellen
Kronisk syke er ikke utsatt for samme utvikling. Det kan skyldes at den nordiske velferdsmodellen ivaretar funksjonshemmedes arbeidsmuligheter. Det ser ut som om menn med lav utdanning blir taperne på arbeidsmarkedet, mens vi tar vare på de kronisk syke, i hvert fall når konjunkturene er gode. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle menn født mellom 1967 og -76; nesten 322.000 personer. De er fulgt frem til 2001.

Personvern og cookies