Lavt sykefravær i Frogn kommune

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Vi har vært opptatt av breddesatsing, ulike tilbud som er åpne for alle, opplyser personalsjef Lise Sannerud og bedriftssykepleier Wenche Korpberget.  

I Frogn kommune i Akershus har ledelsen jobbet systematisk med å få ned sykefraværet siden 2002. – Det er en prosess og et arbeid som tar tid. Vi har hatt et jevnt høyt sykefravær, opp mot 10 prosent, men nå begynner vi å se resultater, sier Sannerud. Sykefraværet har sunket fra 9,2 prosent i første kvartal i 2006 til 5,8 i andre kvartal i 2007, blant Frogn kommunes ca. 800 arbeidstakere.

Nærværskafé
– Aktive medarbeidere startet vi opp i 2003, forteller Korpberget. Prosjektet skulle øke de ansattes motivasjon og lyst på fysisk aktivitet, og fungerte som en konkurranse de kommunale enhetene imellom. Den enkelte arbeidstaker sanket poeng for hver aktive halvtime utenom arbeidstid. Variasjonen var stor, alt fra innebandy og trening i trimrommet, til svømming og aerobic. – Premien var en stor fruktkurv og et diplom som rådmannen vår overrakte til den arbeidsplassen som hadde samlet flest poeng i løpet av perioden. I 2005 ble nærværsprosjektet igangsatt med nærværskafé som et av delprosjektene. – Vi ønsket en arena for heltidssykemeldte arbeidstakere. På nærværskaféen får de sykmeldte anledning til å møte nærmeste leder og andre arbeidstakere i samme situasjon som dem selv, påpeker Korpberget. Opplæring utgjorde et annet delprosjekt, og i den sammenheng samlet kommunen de ansatte til motivasjonsøkter med anerkjente og spennende foredragsholdere. Opplæringen er flerdelt: Mellomledergruppen følger et lederutviklingsprogram som vektlegger oppfølging av medarbeidere og utvikling av egen lederrolle. Andre ledergrupper og øvrige ansatte får opplæring i forhold til hvem som gjør hva i sykefraværsarbeid, gode grep i arbeidsmiljøet osv.

Pusteteknikk og stavgang
– Vi har også startet et innføringskurs i avspenningsteknikk og stressmestring, sier Korpberget. Kursene holdes i regi av Bedriftshelsetjenesten, og inneholder både teori og praktiske øvelser. Etter endt kursrekke oppfordres deltakerne til å praktisere øvelsene i jobbhverdagen sin for å forbygge stress og hente energi. Kommunen tilbyr seg å betale en viss sum for deltagelse på yogakurs, røykeavvenningskurs og Grete Roede-kurs til de av medarbeiderne som har behov og ønske om å delta. På rådhuset i Frogn ble det våren 2007 gjennomført et pilotprosjekt som omhandlet trening i arbeidstiden. – Medarbeiderne fikk mulighet til å trene èn time per uke, og det eneste kravet vi stilte var at de skulle trene sammen med en kollega. De nærmere 100 ansatte tok tilbudet på alvor, og dannet både løpe-, tur- og stavgang-grupper. – Prosjektet er evaluert, og vi har fått gode tilbakemeldinger. AMU skal ta stilling til om prosjektet skal videreføres til å omfatte alle ansatte i Frogn kommune, opplyser Sannerud.

Godt arbeidsmiljø
Sannerud og Korpberget presiserer at de ulike prosjektene og tiltakene har avløst, og i noen tilfeller overlappet eller erstattet hverandre. Tanken bak har hele tiden vært å ha et bevisst og sunt forhold til arbeidsmiljø, nærvær og arbeidsglede for å motvirke sykefravær. – I tiden framover vil vi blant annet tilrettelegge for et sunt alternativ i kantinene, fremme forslag i AMU om videreføring av trening i arbeidstiden, ha jevnlige kurs i ergonomi/forflytningsteknikk og gi tilbud om avspenningskurs og pausetrim. De understreker verdien av å ha en ledelse som er opptatt av å tilrettelegge for å oppnå et godt arbeidsmiljø. I tillegg har avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) bidratt til lavere sykefravær og bedre oppfølging av de ansatte.

Personvern og cookies