Lavt fødselstall

(2002)

Det er slutt på babyboomen i Norge, i fjor hadde vi det laveste fødselstallet på 14 år. Likevel øker folketallet, dels skyldes det flere fødte enn døde og dels et innflyttingsoverskudd fra utlandet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er innvandrerne som sikrer folketilveksten og den fremtidige arbeidskraften akkurat nå. Vel 4,5 millioner personer var bosatt i Norge ved årsskiftet, befolkningen vokste med ca 20.000 personer i fjor. Av dem var nesten 8.000 innflyttere fra utlandet. Det er 2.500 færre enn året før, og betyr at nettoinnvandringen har sunket for andre år på rad. Den tilsvarer nå nivået på midten av 90-tallet. Det ble født 56.700 i fjor, forrige år var fødselstallet nesten 4 prosent høyere. Likevel er fødselsoverskuddet mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet i EU-landene. TB

Personvern og cookies