Lavest ledighet på Island

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

Island troner øverst på pallen når det gjelder yrkesdeltakelse i OECD-området, går det fram av NAV-rapporten Arbeid og velferd nr. 3 2007. 

Island kan skilte med en yrkesdeltakelse på 91 prosent av yrkesaktiv befolkning. Norge med sine 80 prosent havner på en femte plass og må se seg slått av Sveits, Sverige og Danmark. De nordiske land har høy yrkesdeltakelse sammenlignet med øvrige OECD-land. Den laveste yrkesdeltakelsen finner vi i Ungarn og i Polen, henholdsvis 62 og 64 prosent. En av grunnene til den lave yrkesdeltakelsen i disse landene er mangelen på mange av de velferdsgodene som vi har i Norden. Oppgaver som barnepass og pleie av eldre må familien ta seg av, noe som gjør at yrkesdeltakelsen blant kvinner er vesentlig lavere i disse landene. I Ungarn ligger den på 56 prosent, i Polen på 58, mens den i Norge ligger på 76 prosent.

Arbeidsledig ungdom
Høyest arbeidsledighet finner vi i Polen hvor nær 14 % av den polske arbeidsstyrken var helt uten arbeid i 2006. Island var best i klassen også her med et nivå på 3 %, mens i Norge lå arbeidsledigheten på 3,4 prosent i 2006. Arbeidsledighet blant ungdom utgjør et stort problem i mange land. Blant de europeiske OECD-landene er det Polen og Slovakia som hadde det høyeste ledighetsnivået blant personer mellom 15 til 24 år i 2006, på henholdsvis 30 og 27 prosent. Spania og Irland har hatt den sterkeste nedgangen, mens Tyskland og Tsjekkia har hatt den største økningen i arbeidsledighet blant unge. Arbeidsledigheten i Norge har variert mindre enn i mange andre land. I 1993 var den imidlertid på rekordhøye 6,0 prosent, men sank til 5,3 prosent i 1994. Det laveste nivået finner vi i 1998 og 1999 med 3,2 prosent begge årene. Arbeidsledigheten for 2007 ligger imidlertid an til å bli enda lavere.

Personvern og cookies