Lavest ledighet i undervisningsyrker

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Yrker innen undervisning er de tryggeste nå, tett fulgt av jobber i helse-, pleie- og omsorgssektoren.

Det viser tall fra NAV over arbeidsledige ved utgangen av september. Ledigheten ligger på 2,7 prosent, det er en liten nedgang fra forrige måned, men hele 66 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Innen offentlig sektor er fortsatt veksten og nivået på arbeidsledigheten svært lav. Lavest ledighet finner vi innen undervisningsyrker, der er bare 0,7 prosent av arbeidsstyrken ledige. I helse-, pleie- og omsorgsyrker er det 1,1 prosent som ikke er i arbeid. Det er bygg- og anleggsyrker som har hatt den største veksten i ledigheten det siste året, med en økning på hele 126 prosent siden i fjor. Elektrikere og rørleggere er hardest rammet. Men også for ingeniører og IKT-fag er ledigheten mer enn doblet siden i fjor. Dette har likevel ikke slått særlig kraftig ut for disse yrkesgruppene, fordi de hadde svært lav ledighet i utgangspunktet. Tallene viser at det nå er en større andel av de ledige som går uten arbeid i lengre tid. Blant menn er det tre ganger så mange som har vært ledige mellom et halvt år og ett år nå enn på samme tid i fjor.

Personvern og cookies