Lavere sykefravær

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Sykefraværet gikk ned fra 8,3 prosent i 1. kvartal 2004 til 7,1 prosent i årets første kvartal. Men sammenlignet med forrige kvartal har fraværet steget.

Etter at sykefraværet sank i samtlige kvartaler i fjor økte det fra 6,4 prosent i 4. kvartal i fjor til 7,1 prosent i årets tre første måneder. Nå kan statistikk brukes på mange måter. Det mest vanlige ved sykefraværstall er å sammenligne fraværet for årets kvartal med fjorårets kvartal og da blir det en nedgang i sykefraværet på 1,2 prosentpoeng. Med unntak av 2003 har sykefraværet vært høyest i 1. kvartal de fem siste årene og årets fravær er det laveste fraværet i 1. kvartal i perioden. Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr. mener at tallene bekrefter at IA-avtalen virker og at partene i arbeidslivet har jobbet godt med å etablere et inkluderende arbeidsliv. Ifølge moderniseringsminister Morten Andreas Meyer er også nedgangen størst i IA-virksomheter. Også dette kvartalet var det nedgang i alle fylker, alders- og næringsgrupper.

– Trenden er snudd
– Tallene bekrefter at trenden er snudd, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Han understreker betydningen av at det lange fraværet fortsetter å falle. Nedgangen er størst i gruppen som har vært sykmeldte i mer enn et halvt år, fra 21,5 prosent til 16,2 prosent i andel sykefraværsdager. 26,4 prosent av sykefraværet skrev seg fra legemeldt fravær som varte gjennom hele kvartalet, en nedgang på 4,1, prosent fra 1. kvartal 2004. – Dette vil på sikt få konsekvenser for antall nye personer på rehabiliteringspenger og etter hvert også uførepensjon, sier Sundberg. Trygdedirektøren peker på at det er mange og sammensatte årsaker til nedgangen, men at arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv og aktivitetskravet for sykepenger har stor betydning. – Fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Vi har alle et stykke vei å gå for å inkludere syke og uføre. Arbeidet med å inkludere flere må intensiveres, sier Sundberg. Det egenmeldte sykefraværet har lenge vært stabilt på omkring 1 prosent, men økte nå til 1,3 prosent. Det tror Sundberg kan skyldes influensaen i vinter. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies