Lave lønnsforskjeller i Norge

(2003)
Norge er det land i Europa som har de minste forskjellene mellom topplederes lønn og det arbeiderne tjener. Likevel har norske toppsjefer til salt på maten, ledere på høyeste nivå i en norsk storbedrift tjener i gjennomsnitt 17 ganger mer enn en industriarbeider.
I rene penger betyr det en topplederlønn på 5,1 millioner kroner i året mot industriarbeiderlønna på 305.000 kr i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er den internasjonale arbeidsgiverorganisasjonen Federation of European Employers (Fedee) som har sett på lønnsforskjellene i 42 forskjellige land, skriver Dagsavisen.
Kan forandre seg
Av Fedees årlige rapport fremgår det at forskjellene er størst i land med svært lave lønninger, slik som i de østeuropeiske statene Hviterussland og Moldova hvor lønnsnivået bare er 1,25 prosent av det norske. En toppleder i Moldova tjener 73 ganger mer enn en industriarbeider. I Danmark tjener sjefen 18 ganger mer, i Frankrike 25 ganger mer. Norge er tradisjonelt et egalitært samfunn, dessuten har vi gjennom mange år hatt en politikk basert på en ide om likhet. Landet har også hatt mange mindre bedrifter og færre store internasjonale selskaper. Sverige har vært mer dominert av storindustri og har da også større lønnsforskjeller enn Norge og Danmark. Men dette kan endre seg, Norge blir mer påvirket av internasjonale forhold. Ser vi på lønnsveksten, finner vi at den har vært høyere blant ledere på forskjellig nivå enn for vanlige lønnsmottakere de siste årene.
Personvern og cookies