Lav fagstolthet ga belastningslidelser

Tekst: Morten Dahl (2000)

Mangel på yrkesstolthet og kreativitet, sammen med langvarig fysisk belastende arbeid ser ut til å gi belastningsskader. I hvert fall dersom vi skal tro den undersøkelsen som ble gjennomført på fabrikkgulvet ved SAAB-fabrikken i svenske Trollhättan. Der viste det seg nemlig at mindre yrkesstolthet ga belastningslidelser. Arbetslivsinstitutet gjennomførte undersøkelsen, som ble gjort i forbindelse med en større omorganisering ved fabrikken. Forskerne og bedriftens ledelse og ansatte fikk seg en støkk da det viste seg at de forandringer som var blitt gjennomført førte til at belastningsskadene økte. Det fabrikkledelsen hadde håpet på, var at forandringene etter flere års fysisk anstrengende arbeid – med belastningslidelser som en følge for mange – skulle føre til et langt bedre arbeidsmiljø. Slik ble det altså ikke.

– Det er slående hvordan de psykososiale faktorene påvirker hvordan vi opplever arbeidet og smertene i muskler og ledd, sier forsker Kerstin Fredriksson ved Arbetslivsinstitutet.

Mange av arbeiderne opplevde at de ikke var delaktige i forandringene, og at det ikke var noen som spurte hva de synes. Flere uttrykte misnøye med å ha blitt utestengt fra prosessen. På den annen side satte man pris på lettelser som ble innført. Men mange følte også at de var blitt ”roboter eller maskiner” og at de mistet sin frihet.

Personvern og cookies