Lav arbeidsløshet

(2007)

– Ikke siden 1988 har arbeidsledigheten vært lavere, melder arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
I tillegg er det registrert mange ledige stillinger, og Saglie regner med at arbeidsløsheten vil gå ytterligere ned i tida framover. Størst økning i tallet på ledige stillinger finner vi innen butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid. Tallet på registrerte ledige stillinger øker innen alle yrkesgrupper utenom industribransjen. Arbeidsløsheten er lavest blant personer med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske, ingeniør- og IKT-fag og kontor­arbeid. Også innen ingeniør og IKT-fag og innen helse, pleie og omsorg er det få arbeidsledige.
Personvern og cookies