Lateks – av gammel vane

Av Helge Fagerlie Nilsen (2002)

 

– I helsevesenet er det fortsatt lite kjent at kontakt med stoffet kan gi hudproblemer, og mange bruker hansker laget av lateks av gammel vane. Arbeidsgiverne bør derfor ta fatt i dette problemet, sier Lillian Nilsen.

Hun er utdannet sykepleier, og har 20 år bak seg i helsevesenet. Blant annet som intensivsykepleier på lokalsykehuset. For noen år siden gikk hun over til det private næringslivet, og jobber nå som stomisykepleier i Helseservice A/S. Dette er en medisinsk faghandel, som har flesteparten av sine kunder i Nord-Norge. Selskapet ble etablert i 1985, og har 16 ansatte. Lillian Nilsen mener arbeidsgiverne ikke lenger kan bruke økonomiske argumenter mot å gå over til lateksfrie produkter.

Ingen forskjell
Tidligere var lateksfrie hansker og annet forbruksmateriell en god del dyrere enn det som var laget av lateks. Forskjellen i pris er blitt redusert i takt med at etterspørselen etter lateksfritt har økt. Hennes kollega, produktkonsulent Ulf Pedersen, følger opp med at det er viktig å bruke forskjellige typer hansker til ulike arbeidsoppgaver. Tykkelsen på hanskene, og muligheten for at disse revner hvis brukeren ikke er forsiktig, betyr mye. Dette bør ansatte på alle plan bli mer bevisste på. Til generelt stell på sykehus eller sykehjem vil vinyl i de fleste tilfellene være godt nok, mens det for eksempel til blodprøvetaking og stell av sår bør brukes lateks eller nitril, som er kjemisk fremstilt lateks.

Forskjellig praksis
Vinyl er litt stivere enn lateks, og oppleves av brukerne som mindre følsomt. Lateks og nitril er helt tett over tid, mens dette ikke er tilfelle med vinyl. Dette bør også innkjøpere være bevisst på når forbruksmateriellet bestilles. Ulf Pedersen jobber mye sammen med hygienesykepleiere og innkjøpsansvarlige i flere fylkeskommuner. I disse miljøene er bevissheten om lateksplager økende, og det arrangeres blant annet kurs der dette tas opp. – Mange som får hudproblemer vet ikke at det er stor sannsynlighet for at det skyldes kontakt med lateks. Ofte er det all vaskingen som får skylden for plagene. Mange mangler rett og slett kunnskap om hva som kan gjøres for å unngå lateksallergi, og hvordan de selv kan følge opp når dette oppstår. Mange av mine tidligere kollegaer på sykehuset vet nok hva en prikktest er, men de tenker nok ikke alltid over at en slik undersøkelse vil gi en god del svar på hvilke utslag ulike stoffer kan gi, mener Lillian Nilsen.

Personvern og cookies