Langtidssyke i industrien

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Langtidsfraværet øker i industrien i Norge, mens korttidsfraværet går ned. Organisasjonen Norsk Industri skriver at langtidsfraværet økte med 17,6 prosent fra fjerde kvartal 2007 til samme periode i 2008, mens korttidsfraværet gikk ned med 11 prosent. Fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri forklarer at korttidsfraværet reduseres med aktiviteter som forebygger sykefravær og gode rutiner for rask oppfølging av sykmeldte. Langtidsfraværet er avhengig av et samarbeid mellom den sykmeldte, bedriften, legen og NAV. Etter seks måneder skal NAV sørge for en vurdering av den sykmeldte fordi det da kan være behov for eksterne virkemidler. Vogt peker på at det er dokumentert en betydelig svikt hos NAV når det gjelder slik oppfølging, idet bare en brøkdel av vurderingene er gjennomført. Organisasjonen frykter at dette vil fortsette i tiden fremover på grunn av alle problemene i NAV. Nåværende IA-avtale løper ut i 2009. Norsk Industri kommer til å jobbe for å få en fornyelse av IA-avtalen før valget.

Personvern og cookies