Langt flere skader i oljeindustrien

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Den positive utviklingen når det gjelder skader innen norsk oljeindustri har stoppet opp. Det har vært en kraftig økning i antall alvorlige personskader i 2005 og en dødsulykke på et landanlegg.

I tillegg melder de to største fagorganisasjonene for oljearbeidere om flere tilfeller av underrapportering av personskader og nesten-uhell. Statistikken over ulykker og person­skader fra Petroleumstilsynet (Ptil) er ikke ferdig før månedsskiftet april/mai, men allerede nå er det klart at den nedadgående trenden de siste fire årene har stanset. Dette viser direktør Magne Ognedals ­foreløpige oppsummering for 2005. Skadeomfanget er nå på et gjennomsnitt for de foregående ti årene. Alle tall for siste kvartal av fjoråret er ennå ikke innrapportert. I juni 2005 skjedde det en dødsulykke på Ormen Lange landanlegg på Nyhavna. Dette er den første dødsulykken innen Petroleumstilsynets virksomhetsområde siden etaten ble etablert 1. januar 2004. Det forrige tap av menneskeliv offshore var i 2002. I forbindelse med dødsulykken i fjor er det påvist en rekke brudd på regelverket. I den forbindelse har Ptil gitt pålegg både til Skanska Norge og utstyrsleverandøren Roulunds Codan Norge. En anleggsarbeider omkom i forbindelse med injeksjon av sement i en fjellhall. Undersøkelser viser at risikoen i forbindelse med arbeidet ikke var vurdert grundig nok.

Presses til underrapportering
De to store fagforeningene som organiserer ansatte i offshoresektoren, Nopef og Safe, mener at alt for få tilfeller av personskader og nesten-ulykker havner i skadestatistikk­ene. De har gjennom mange år hørt at arbeidstakere blir presset til ikke å rapportere skader for at skadestatistikkene skal se penere ut. Leder i Norsk olje og petrokjemisk fagforbund (Nopef) Leif Sande bekrefter at dette har vært en kjent problemstilling gjennom mange år, men han tror ikke det er blitt mer av dette de senere årene. Uansett er det umulig å få noen til å stå frem med dette. De som vet noe er redde for jobben sin eller at det skal gå ut over bedriften. Han ser heller ikke bort i fra at myndighetenes krav om aktivitet under sykdom er med på å forsterke problemet.

– En ukultur
De samme erfaringene har Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (tidligere OFS, nå Safe) gjort. – Dette handler om en ukultur som har vokst frem over lengre tid, og den økte konkurransen i oljesektoren har forverret situasjonen, sier forbundssekretær Kari Bukve i Safe. Underrapporteringen skjer særlig hos kontraktører og underleverandører. Disse selskapene er avhengige av gode HMS-tall for å få kontrakter og da kan fristelsen bli stor til å skjule skadetall. Annen nestleder Roy Erling Furre, som har ansvar for HMS i Safe, opplyser at organisasjonen er blitt kjent med underrapporteringen først og fremst i forbindelse med oppslag i media, selv om de har hørt om noen enkelttilfeller tidligere.

– Skal ikke forekomme
– Ptil har ikke vært kjent med den påståtte underrapporteringen før saken kom frem i media, sier Petroleumstilsynets pressetalsmann, Ole-Johan Faret. Han er forundret over at dette ikke er tatt opp i Sikkerhetsforum av fagorganisasjonene for lengst hvis det har vært kjent tidligere. – Alle parter er helt klare på at slikt ikke skal forekomme. Vi ønsker åpenhet og har åpne kanaler mot verneapparatet, fagforeningene og oljeindustri/-selskap. Åpne kanaler gjør det også vanskelig å skjule slike hendelser. Faret sier at dette er noe Ptil kommer til å ta opp som et sentralt tema i Sikkerhetsforum. De vil også ha egne møter med fagforeningene, samt undersøke saken i forhold til kontraktører og underleverandører. Hele sikkerhetsregimet i bransjen er basert på tillit og åpenhet, det forutsetter at ingenting holdes skjult.

Personvern og cookies