Langt flere med jobbproblemer

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Innen året er omme vil dobbelt så mange ha ringt Arbeidslivstelefonen sammenlignet med fjoråret. – Kapasiteten på denne telefontjenesten er økt, men svært mye tyder på et tøffere arbeidsliv for folk flest, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder for Arbeidslivstelefonen.

Telefontjenesten, som drives av Mental Helse Norge, vil ha mottatt nærmere 1.500 samtaler innen utgangen av 2005, noe som er en dobling i forhold til foregående år.

Konflikt med sjefen
Arbeidslivstelefonen fikk økt bemanningen ved forrige årsskifte og kan dermed holde åpent alle hverdager mot tre dager i uken tidligere. Det forklarer noe av den økte pågangen, men ikke alt. – Vi har inntrykk av at arbeidslivet er blitt tøffere. Det er mer stress og økte krav. Dette i tillegg til nedbemanninger fører til at folk blir mer slitne. De har heller ikke tid til å prate sammen på jobben for på den måten å få lettet litt på trykket. Mathisen opplyser at cirka 70 prosent av henvendelsene dreier seg om dårlige ledere og konflikter innringerne har med sjefene sine. Mange er helt fortvilet, de ser ingen utvei ut av situasjonen.

– Bør få bøter
– Vi har ofte ikke andre råd å gi enn å be dem prøve å skaffe seg et annet arbeid. Der de på forhånd har hatt kontakt med tillitsmannsapparatet, verneombud og bedriftshelsetjeneste er det sjelden noen annen utvei, sier Mathisen som skulle ønske at Arbeidstilsynet kunne gå mer aktivt inn i slike saker og også ilegge arbeidsgivere som ignorerer de ansattes arbeidsmiljø kraftige bøter. Tidligere hadde Arbeidslivstelefonen noe samarbeid med Arbeidstilsynet, nå håper Mathisen å få til et samarbeid med Arbeidstilsynets svartjeneste, slik at de to telefontjenestene til en viss grad kan samordnes. Arbeidstilsynet gir råd i konkrete saker, men har ikke tid til lengre telefonsamtaler, slik Arbeidslivstelefonen kan gjøre. Arbeidsmiljø nr. 8 – 2005

Personvern og cookies