Langt færre bedriftsleger

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Odd Bjørnstad, rådgiver i Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten opplyser at det i 2000 var registrert 500 bedriftsleger i Fagsekretariatet, i 2006 var dette tallet redusert til 340. Det betyr en nedgang på nesten en tredjedel bare i løpet av seks år.

Mindre fagpersonell
Antall sykepleiere er i samme periode redusert fra 800 til 660. Også yrkeshygienikere/verneingeniører og fysioterapeuter og ergoterapeuter er blitt færre disse årene, men der har reduksjonen ikke vært så stor. Det samlede antall årsverk har gått ned fra 2.550 til 2.210 i løpet av de siste seks årene. Det samme gjelder antall virksomheter som tilbyr bedriftshelsetjenester, men det kan også ha sammenheng med oppkjøp og fusjonering i bransjen fra flere små til færre større selskap. Det finnes også et visst antall useriøse aktører på markedet som tilbyr tjenester som er langt billigere enn en god BHT, for eksempel forskjellige treningsopplegg for de ansatte.

Flere virksomheter
Det fremgår av tallene fra Fagsekretariatet for BHT at det er blitt en relativt stor økning i antall virksomheter som har avtale om bedriftshelsetjeneste uten at dette har ført til flere arbeidstakere dekkes av denne tjenesten. I 2006 hadde 21.000 bedrifter slik avtale, nå gjelder det 23.500 virksomheter. Men antall sysselsatte som har tilbud om BHT har gått ned fra 1.150.000 personer til 1.015.000 personer i 2006. Legeforeningen er bekymret for utviklingen som vil kunne skape vansker for arbeidet med forebygging og reduksjon av sykefraværet. De tror at en viktig årsak til at det blir færre bedriftsleger er lang ventetid for å få nødvendig praksis for spesialutdannelse på arbeidsmedisinske klinikker.

Personvern og cookies