Landets første kjøpesenterklubb

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Kjøpesenteret Oasen i Bergen har fått landets første felles klubb for Handel og Kontor-organiserte.
– Dette er vi veldig godt fornøyd med. Nå håper vi å finne ildsjeler på andre kjøpesentre slik at vi kan få flere slike klubber, sier regionsekretær Rune Bakervik ved Handel og Kontor Region Vest. Det er de tillitsvalgte på kjøpesenteret som har tatt initiativet til å danne en felles klubb. Ca 60 av de ansatte i butikkene i Oasen er organisert i Handel og Kontor. Oasen har 60 butikker, 12 av disse har tariffavtale. Ikke alle ansatte med HK-medlemskap jobber i butikker med tariffavtale.

Et felles forum
– Bakgrunnen for etableringen av klubben er å skaffe et felles talerør for de ansatte og lage et felles forum, opplyser Bakervik. Dessuten regner vi med at det vil bli synergieffekter av at de tillitsvalgte står sammen, istedenfor at hver enkelt klubb skal jobbe alene. Senterklubben skal være et forum der de tillitsvalgte skal diskutere felles problemstilling­­er. Blant annet skal de ha felles informasjonsmøter der de informerer om tariffoppgjør, de nye bestemmelsene om tjenestepensjon og annet av inte­resse. Men Bakervik gjør oppmerksom på at den nye klubben ikke har noen formell innflytelse vis-à-vis senterledelsen. De kan imidlertid legge frem sine synspunkter, for eksempel på åpningstider og arbeidsmiljøforhold. Kjøpesenterklubben er tatt godt i mot av senterledelsen ved Oasen. Ideen om en klubb for ansatte på kjøpesentre har vært diskutert i mange år i Handel og Kontor, men det er først nå ideen har latt seg realisere.

Personvern og cookies