Lagt om statistikken

(2002)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt noe om på statistikken sin i forbindelse med arbeidskraftundersøkelsen. De opererer også med såkalte sesongjusterte tall, som er tall hvor normale sesongvariasjoner i sysselsetting og ledighet er tatt ut. De sesongjusterte tallene viser en økt sysselsetting på 15.000 og omtrent uendret ledighet fra 3. til 4. kvartal i 2001. Men justerte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene kan tyde på en viss økning i arbeidsledigheten.

Personvern og cookies