Lager kongressprogrammet

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Her er gjengen som skal snekre sammen programmet for Arbeidsmiljøkongressen 2006.
Tradisjonen tro, når kalenderen viser et årstall av typen partall, er det tid for Arbeidsmiljøkongress. Men ikke noe program uten programkomité. De syv medlemmene har allerede vært samlet to ganger for å diskutere Arbeidsmiljøkongressens innhold. Disse deltar i komiteen: – Fra Arbeidsmiljøsenteret deltar direktør Paul Norberg. Han har jobbet som journalist og redaktør i 20 år, verkstedarbeid har han på cv-en, verneombud og fagforeningssekretær er verv han har innehatt, foruten at han var medforfatter av «Håndbok for verneombudet». – Nina C. Berg er også fra Arbeidsmiljøsenteret, hvor hun har vært ansatt siden 1998. Her jobber hun som konsulent med opplæring, arbeidsmiljøutvikling og veiledning i arbeidsmiljø. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og er arbeidslivsforsker innen feltene internasjonalisering og medbestemmelse. – Pål Lynne Hansen har ni år bak seg i LO, hvor han blant annet arbeider med velferdssamfunnets fremtid. Han er opprinnelig litograf, utdannet ved Kunst og håndverkskolen og jobbet mange år innen grafisk på Fabritius. Han har også jobbet ved Arbeidsforskningsinstituttet. Faglig utvikling og organisasjonsspørsmål har hele tiden vært sentrale temaer for ham. – Fra Seksjon for Arbeidsmedisin på Universitet i Bergen kommer Inger Haukenes. Hun er fysioterapeut og har 13 år bak seg på Haukeland sykehus, i fem av disse årene var hun leder for HMS-avdelingen der. Hun har filosofi hovedfag. Hun er også engasjert i prosjektet HMS-sjø og er leder av Bilbransjens Bedriftshelsetjeneste. – Fra UNIO (tidligere UHO) kommer Jon Olav Bjergene. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, har tidligere jobbet som advokat for Døve og Døvblinde og Lærerforbundet. I dag er han HMS-ansvarlig i UNIO. Han er også styremedlem i Arbeidsmiljøsenteret. – Bedriftslegen Unni G. Abusdal har 11 år bak seg i NHO, hvor hun arbeider med bedriftshelsetjenester, bedriftsutvikling og arbeidsmiljø. Hun er utdannet som medisiner med master i arbeidsmedisin. Hun har også jobbet i det arbeidsmedisinske fagtidsskriftet, Ramasini. – Angela Ebbesen kommer fra Petroleumstilsynet. Hun er sosionomutdannet. Hun var leder for arbeidsmiljødelen i Oljedirektoratet og tilsynsdirektør i 10 år. I dag har hun mer faglig oppgaver. Hun har blant annet arbeidet med stortingsmeldingen «HMS i petroleumssektoren». Hun er også sekretær for Sikkerhetsforum, som er en sentral arena for HMS i petroleumsindustrien. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005
Personvern og cookies