Lager barnehageveileder

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Larvik kommune har fått i oppdrag av Husbanken å utarbeide en veileder for bygging eller renovering av barnehager. Veilederen skal være webbasert og lages over samme lest som et omfattende oppslagsverk for skolebygg som kommunen tidligere har laget.

HMS-rådgiver Kai Gustavsen ved HMS-tjenesten i Larvik kommune skal lede arbeidet som utføres i samarbeid med SINTEF Energiforskning. Husbanken har bevilget 250.000 kroner til prosjektet, det vil antagelig bli ferdig ved årsskiftet. – Vi kommer til å arbeide etter samme mal som vårt nettbaserte oppslagsverk, Kravspesifikasjon for skolebygg på www.aktivhms.no. Det omfatter de fleste temaer som berører skolebygg. Barnehageveilederen skal ta for seg forhold som er spesielle for barnehagebygg i tillegg til generell kunnskap på området. Den vil omfatte planlegging, prosjektering, inne- og utemiljø og energi- og miljøspørsmål for å nevne noe av det viktigste. Veilederen vil bli utstyrt med lenker til andre nettsteder, slik som lover og regelverk, forskningsresultater og brukererfaringer. Gustavsen legger stor vekt på brukererfaringer og kommer til å invitere blant annet fagfolk og håndverkere til et møte i høst sammen med SINTEF og Husbanken for å utveksle erfaringer og ideer for det videre arbeidet. Han anbefaler utbyggere å starte planarbeidet med en praktisk idédugnad sammen med brukerne av det planlagte bygget. HMS-rådgiveren er glad for oppdraget som han oppfatter som en anerkjennelse av det arbeidet kommunen har gjort på dette området de siste årene. – Vi forsøker å ha en praktisk tilnærming og samordne og forene det arbeidet som er gjort tidligere. Det er ingen grunn til å finne opp kruttet flere ganger. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies