– Lag regler for nettsurfing

Tekst: Turid Børtnes (2008)
IKT-Norge, interesseorganisasjonen for bedrifter i IT-bransjen, vil ha klare regler for nettbruk.
– Vi er opptatt av trygg og sikker nettbruk og har derfor etterlyst Fornyings­departe­mentets avklaring vedrørende innsyn i ansattes e-post, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

– Hente informasjon
Per Morten Hoff har tatt opp igjen denne saken etter at organisasjonens svar på departementets høring i januar i år er blitt mistolket dit at IKT-Norge vil forby ansattes bruk av privat e-post og surfing på nettet i arbeidstiden. – Vårt syn er at arbeidsgiver skal kunne gå inn i ansattes e-post i visse tilfeller. Det kan for eksempel være nødvendig når ansatte er borte eller sykmeldt og arbeidsgiver har behov for å hente ut viktig informasjon, sier Hoff i en pressemelding. Men det er ikke det samme som at arbeidsgiver fritt kan snoke i ansattes e-post, her skal arbeidsgiver holde fingrene av fatet. Arbeidstakerne bør derfor merke privat kommunikasjon som privat.

Ulovlig og skadelig
IKT-Norge ønsker heller ikke å forby surfing i arbeidstiden, men det er viktig å ha regler på dette området. Surfing etter straffbart materiale, slik som barnepornografi, bør være oppsigelsesgrunn. Surfing etter sider med annen porno og tilsvarende bør også unngås, det har svært sjelden relevans for jobben. Dessuten åpner slike sider ofte for virus, hacking og annet som kan skade virksomheten. Hoff nevner også ulovlig nedlastning av filmer og musikkfiler på arbeidsgivers server, noe som er ulovlig, i tillegg til å være svært belastende for arbeidsgivers datasystem. På den annen side kan det være helt nødvendig for ansatte å ha tilgang til internett for å holde seg oppdaterte i jobben.

Personvern og cookies