Lærere utsatt for vold

(2005)

En EU-undersøkelse viser at 12 prosent av arbeidstakerne i utdanningssektoren har vært utsatt for vold, trusler eller mobbing.
På den bakgrunn har det europeiske arbeidsmiljøorganet utarbeidet et faktablad over tiltak som bør vurderes i forbindelse med vold i utdanningssektoren. Til sammenligning har 4 prosent av andre arbeidstakere blitt utsatt for vold i forbindelse med jobben. EU-undersøkelsen er fra 2000, men tallene bekreftes av en økende andel meldinger om vold i skolen, også i Norge. En av årsakene til økningen kan være at lærerne har mindre autoritet enn tidligere. Faktabladet lister opp en del tiltak som kan være med på å forebygge voldsepisoder; blant annet kurse lærere i ikke-voldelige konfliktløsninger, lære dem å kjenne igjen tidlige tegn på voldshandlinger, gjøre skolegården mer oversiktlig og fjerne gjenstander som kan brukes som våpen. Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har faktaarket her i Norge.
Personvern og cookies