Kvinner tjener mer enn menn

Tekst: MAts Løvstad (2011)

Ved NTNU tjener kvinner i vitenskapelige toppstillinger mer enn sine mannlige kolleger. 

Statistikk over siste lønnsoppgjør viser at kvinner tjener mer enn menn i syv av de 17 største stillingskategoriene ved universitetet. Dette gjelder professorer, førsteamanuenser, stipendiater, forskere, konsulenter, renholdere og driftsoperatører, skriver Universitetsavisa.

Prioriterer kvinner
Størst er forskjellen mellom kvinnelige og mannlige førsteamanuenser, der kvinnene i gjennomsnitt tjener rundt 524 000 kroner, mens mennene i samme stillingskategori har rundt 7000 kroner mindre i lønn. Like bak følger de kvinnelige professorene, som i snitt tjener 5000 kroner mer enn sine mannlige kolleger.
– Noen kan hevde at føringen om å prioritere kvinner i lønnsoppgjørene kan virke kontraproduktiv i forhold til menn, og kanskje kan vi være forberedt på at det kan dukke opp saker knyttet til det. Men etter min mening er vi ennå ikke der at vi bryter lovbestemmelser, sier personalsjef Arne Kr. Hestnes ved NTNU.
Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Hestnes viser til at det uansett er en tendens til at menn tar igjen kvinnenes lønnsforsprang mellom oppgjørene. Forklaringen er at det ansettes flere menn, og fordi lønn brukes som et rekrutteringspåslag.

– Kan være stolte
Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir, mener tallene bekrefter at det gjøres godt arbeid.
– Når bildet av det motsatte av hva som oftest fremheves, nemlig at menn har høyere lønn enn kvinner. Er dette interessant. Bevisst likestillingspolitikk har gitt oss de gode resultatene, og vi kan være stolte av det, sier hun.

Personvern og cookies