Kvinner taper på å føde

(2003)

Kvinner som jobber i frie yrker eller har startet egen virksomhet har langt dårligere rettigheter ved graviditet, fødsel og barns sykdom enn kvinner i vanlig jobb.

Fagorganisasjonen Akademikerne har tatt opp saken og nå har regjeringen lovet å gjøre noe med det. Det er skjevheter i trygdereglene som gjør at kvinner som er selvstendig næringsdrivende kommer så uheldig ut. Nå har Akademikerne forlangt at politikerne forandrer reglene og på et møte med Næringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet er det blitt lovet at de blir endringer allerede neste år.
Store forskjeller
Regjeringen har selv gått inn for å få flere til å starte egen virksomhet og i tillegg ønsker de mer likhet mellom kjønnene i arbeidslivet. Dette er løfter Akademikerne har tatt fatt i, nå ønsker de handling. Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til endringer neste år. Det er et faktum at kvinner i selvstendige yrker, slik som tannleger, frisører, advokater, hudpleiere, veterinærer og en rekke andre kommer langt dårligere ut enn andre når de får barn. De får bare utbetalt 65 prosent av en inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet i fødselspenger eller hvis de må slutte jobben på grunn av graviditeten. De får heller ikke sykepenger når de må være borte fra jobben med syke barn. En oversikt over selvstendig næringsdrivende blant Akademikernes medlemmer viser at det er nesten tre ganger så mange menn som kvinner som har startet egen virksomhet.

Personvern og cookies