Kvinner takler ledighet best

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det ser ut til at det å miste jobben ikke får så store negative konsekvenser for kvinner som for menn.

Det svenske Arbetslivsinstitutet har vurdert hvordan kvinner og menn takler påkjenninger som følge av omstillinger og oppsigelser. Hovedkonklusjonen er at kvinnene klarer seg best. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i oppsigelser av ansatte i offentlig sektor i Sverige, for kvinnenes del i skoleetaten sammenlignet med sivilansatte menn i forsvaret. Det viser seg at kvinner reagerer minst like sterkt på en oppsigelse i starten som menn, men etter tre år uten nytt arbeid hadde ikke kvinnene dårligere livskvalitet enn før oppsigelsen. For menn var det motsatt, etter en periode på tre år uten arbeid var andelen menn med psykiske problemer omtrent dobbelt så høy som tidligere. Forskerne gir flere mulige forklaringer på dette. En kan være at et arbeidsforhold betyr mindre for kvinner enn menn. Men det kan også skyldes at kvinner har et tettere nettverk og flere roller som er minst like viktige som yrkesrollen. Undersøkelsen bekrefter at mange arbeidsledige sliter med psykiske problemer. Dessverre har denne kategorien vanskeligere for å finne nytt arbeid enn mange andre. Arbeidsmiljø nr. 3-2005

Personvern og cookies