Kvinner med flest barn har minst fravær

(2004)

Litt overraskende viser det seg at det er kvinner med flest barn som har lavest sykefravær. Det skyldes først og fremst gode gener, ikke at mange barn beskytter mot sykdom. Kvinner med mange barn som jobber full tid er i utgangspunktet de sterkeste.
Motsatt er det barnløse kvinner i deltidsarbeid som har mest sykefravær og også i større grad blir uføretrygdet. Dette overrasker ikke fagfolk som peker på at det for mange er en sammenheng mellom dårlig helse og redusert stilling i arbeidslivet. Kvinner har høyere sykefravær enn menn, ca 50 prosent mer og også større fraværsøkning. Men ser en på sammenhengen mellom svangerskapsrelaterte sykdommer og fravær, finner en at halvparten av kvinners sykefravær kan knyttes til svangerskap, skriver Bergens Tidende. Den øvrige forskjellen tror fagfolk dels skyldes at kvinner er flinkere til å ta vare på helsa si og gå til lege og at jobben betyr svært mye for menn og dermed blir terskelen for å være borte høyere.
Personvern og cookies