Kvinner kan minst om pensjon

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Kvinner vet mindre enn menn om egne pensjonsrettigheter.

Kvinner har dårligst oversikt over folketrygd, tjenestepensjon, privat pensjonssparing og pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold, melder Pressenytt. Det viser en undersøkelse Norstat har utført på oppdrag for Storebrand.

Bekymringsfullt
– Dette er bekymringsfullt. Kvinner tjener mindre enn menn og har færre oppsparte midler. I tillegg vet vi at 40 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid, noe som gjør det desto viktigere å ta ansvar for egen økonomi. I snitt får mannlige pensjonister utbetalt 57 300 kroner mer enn hva kvinnene får, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Mannen – hjemmets finansminister
Haug tror årsaken til at kvinner vet mindre om sine pensjonsrettigheter kan være at mannen opererer som finansminister på hjemmebane, og tar hånd om større økonomiske vurderinger som lån, sparing og forsikring.
– Kvinnen er ofte økonomisjef og tar seg av den daglige økonomien med innkjøp og regninger, sier han.
Problemene oppstår gjerne ved skilsmisser.
– Så lenge ekteskapet holder, fungerer en slik fordeling greit. Pensjonsopptjeningen deles imidlertid ikke ved en skilsmisse, og da står kvinnen ofte igjen som pensjonstaperen. Å jobbe deltid eller være hjemmeværende slår uheldig ut i forhold til pensjonsrettigheter ved brudd, sier Haug.

Vis mer interesse
Rådet for å unngå en slik situasjon er å vise mer interesse for de store økonomiske beslutningene.
– Altfor mange er uvitende om at pensjonspoeng ikke deles ved en skilsmisse. Mange har en feilaktig oppfatning av at alt deles likt ved skilsmisse. En løsning er at mannen sparer jevnlig i konas navn når hun er ute i fødselspermisjon eller jobber deltid, sier Haug, og legger til: – Selv om pensjonsopptjeningen for hjemmeværende med barn under seks år er bedret, vil kvinner som tjener over ca 340. 000 kroner, tape pensjonsopptjening ved å være hjemme med barna.

3 av 4 vet ikke hva de får
Den nyinnførte pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar førte til stor pensjonsforvirring blant kvinner og menn i alle aldere. På tross av dette er det kun et fåtall som tatt seg bryet med å sjekke hva de vil få i pensjon, viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Perduco.
– Kun én av fire svarer at de har beregnet hva de vil få i pensjon. Innbyggere i Akershus har vært flinkest til å beregne hva de vil få i pensjon, mens osloborgerne er dårligst, opplyser pensjonseksperten.

Personvern og cookies