Kvinner i styrerommene

Tekst: Paul Norberg (2007)

Styreleder Geir Aune i Ocean Rig tror visst fortsatt at menn er bedre styrerepresentanter enn kvinner, som om menn skulle være utstyrt med et spesielt «styregen».

– Det er vanskelig nok å drive business her i landet dersom man ikke kan velge de beste kandidatene, sier styreleder Geir Aune i Ocean Rig, et selskap som er et av 107 ASA-selskaper som ikke har en eneste kvinne i sitt styre, ifølge en undersøkelse som er utført av Finans­avisen. Styreleder Aune viser dermed for all verden at han ikke har forstått noe som helst siden tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen i 2002 satt krav om 40 prosent kvinnerepresentasjon i ASA-selskapene i Norge. Slike selskaper ble lovpålagt å sørge for 40 prosent kvinner i styret innen 1. januar 2008. De fikk altså mange år på seg, men nå er fristen snart ute, og fortsatt er et av fem ASA-styrer kjemisk fritt for kvinner.

Mannfolkdominerte kretser
Geir Aune tror visst fortsatt at menn er bedre styrerepresentanter enn kvinner, som om menn skulle være utstyrt med et spesielt «styregen». Spørsmålet er vel om han, og de andre styregrossistene i norske storselskaper, i det hele tatt har tatt seg bryet med å forsøke å få kvinner inn i sine styrer. Dessverre ser det ut til at de kun ser inn i sine egne mannfolkdominerte kretser; også når styrevervene skal besettes. I Arbeidsmiljø nr. 2-2002 skrev vi på lederplass:

«Når mange næringslivsledere sier at det er behov for en holdningsendring, er det sannsynligvis feil. Det er heller behov for en atferdsendring…Det var 94 prosent menn i styrene for to år siden, og det er 94 prosent i 2002. En atferdsendring kan lettere komme på bakgrunn av en lovendring. Det kan virke både dumt og byråkratisk å ta i bruk lovverket for å styrke bedriftenes styrer. Men det er næringslivets ledere som selv sitter med løsningen: …De bør ikke gå ned på kravene til dyktighet; de bør i stedet tenke annerledes enn før. Det krever mer jobb enn å sette sammen styrene på rutinemessig vis. Gevinsten kan bli nytenkende styremedlemmer.»

Det er forstemmende å se at det samme gubbete tankemønsteret fortsatt er rådende hos ledende næringslivstopper. I 2003 startet NHO opp Female Future-programmet, et lederutviklingsprogram for kvinner. Det ble igangsatt som et svar på kravet om 40 prosent av hvert kjønn i bedriftsstyrene. NHO ville ikke ha kvotering, men ønsket å stimulere kvinner til å ta lederjobber. Mange kvinner har gjennomført Female Future-programmet, og en del av dem er også blitt styremedlemmer i ulike selskaper.

Positivt tiltak
Femal Future er et positivt tiltak, men har dessverre ikke bidratt til å endre atferden til en del sentrale næringslivsfolk. Hos styrelederen i Ocean Rig, og liknende mannsdominerte selskaper, er det helt bortkastet å snakke om holdningsendring. De må tydeligvis tvinges til å forstå sitt selskaps beste. Tvang kan være så mangt, og Finansavisens undersøkelser viser at nærmere to av tre nye børsnoterte selskaper har en eller ingen kvinner i styret. Når de nye reglene trer i kraft i 2008, vil tilstrekkelig antall kvinner i styret være et kriterium for notering på Oslo Børs. Kanskje kan en slik trussel fra Oslo Børs føre til den nødvendige atferdsendringen?

Personvern og cookies