Kvinner i styrerommene

Tekst: Paul Norberg (2002)

Er kvinner dyktige nok til å tre inn i stor skala i styrerommene til det norske næringslivet? Såpass underlig er spørsmålet blitt stilt etter at næringsminister Ansgar Gabrielsen uttalte seg positivt til å diskutere kjønnskvotering i børsnoterte selskaper. En undersøkelse gjort av Økonomisk Rapport for to år siden viser at kun seks prosent av styremedlemmene er kvinner, og de færreste tror at situasjonen er annerledes i dag. Fram til nå viser det seg at næringslivets ledere går i ring når de skal rekruttere nye styremedlemmer. Påfallende mange menn er gjengangere i flere styrerom, og mye tyder på at de innstiller hverandre til de mange vervene. Med tanke på ønske om nytenkning kan det være grunn til å stille spørsmål om det er særlig smart å være såpass ensrettet. Menn i omtrent samme aldersgruppe, med samme type utdannelse og med lik type sosialt nettverk er ikke nødvendigvis et pre for en bedrift når de sitter sammen i styrerommene. Etter at statsråd Gabrielsen kastet sin brannfakkel, har flere næringslivstopper kommet på banen med ønske om flere kvinnelige styrerepresentanter. Styregrossisten Harald Norvik sier til Dagens Næringsliv: «Jeg er for at det skal være minst 40 prosent kvinner i styrene, men jeg er i mot kvotering og tvang». Vel og bra! Likevel ser det ikke ut til å være vilje i praksis til å rekruttere kvinner. Og når mange sier at det er behov for en holdningsendring, er det sannsynligvis feil. Det er heller behov for en atferdsendring. I festtaler har de fleste en såkalt korrekt holdning, men det hjelper lite på den atferd de praktiserer når festen er slutt. Det var 94 prosent menn i styrene for to år siden, og det er 94 prosent i 2002. En atferdsendring kan lettere komme på bakgrunn av en lovendring. Det kan virke både dumt og byråkratisk å ta i bruk lovverket for å styrke bedriftenes styrer. Men det er næringslivets ledere som selv sitter med løsningen: På de kommende generalforsamlingene bør de jobbe konstruktivt for å erstatte en god del menn med kvinner. De bør ikke gå ned på kravene til dyktighet; de bør i stedet tenke annerledes enn før. Det krever mer jobb enn å sette sammen styrene på rutinemessig vis. Gevinsten kan bli nytenkende styremedlemmer.

Personvern og cookies