Kvinner har mest muskelsmerter

(2004)

En av fire kvinner plages av vedvarende muskelsmerter på jobben. Det er nesten dobbelt så stor andel som blant menn. Grunnen er at kvinner og menn møter ulike krav i arbeidet og hjemme, mener forskere.

Det er en australsk undersøkelse som viser at kvinner har større risiko for å få muskelsmerter enn menn, selv når de har det samme yrket. Undersøkelsen underbygges av norske fagfolk som mener at vi vil finne det samme her i Norge.
Mer belastning
De australske forskerne har tatt for seg ansatte i statlige administrative jobber og spurt dem om stress og belastende arbeid og muskelsmerter. Kjønnsforskjellene er klare, selv om også overraskende mange menn rapporterer om slike plager, er det en markert overvekt blant kvinnene. Forskerne fant også kjønnsforskjeller både i arbeidsforholdene og arbeid og belastninger i hjemmene. Det viser seg at kvinner jobber lenger foran datamaskinen enn menn. De sitter mer stille gjennom arbeidsdagen og de her mer ensidig arbeid, skriver Dagsavisen, som omtaler undersøkelsen. Dessuten får de mindre tid til å slappe av og å trene fordi de tar større del av arbeidet hjemme.

– Samme i Norge
Overlege Ingrid Sivesind Mehkum i Arbeidstilsynet tror at situasjonen er ganske lik i Norge, ikke minst fordi vi har et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Menn og kvinner har forskjellige arbeidsoppgaver og de jobber ofte i helt forskjellige yrkeskategorier. Dessuten er det langt flere kvinner i underordnede stillinger med ensidig og belastende arbeid. Hun peker blant annet på norske undersøkelser som viser at menn får mindre belastende arbeidsoppgaver med alderen, mens kvinner har omtrent samme belastning. I tillegg kommer forskjellig arbeidsbelastning hjemme, som antagelig har med forventninger og tradisjonelle kjønnsforskjeller å gjøre.

Personvern og cookies