Kvinner er de beste sjefene

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Kvinner er bedre sjefer enn menn. Det viser en britisk undersøkelse hvor over 2.000 personer ble bedt om å vurdere kvinnelige og mannlige overordnedes egenskaper som sjefer. Kvinnene kom best ut på nesten alle spørsmål.
Undersøkelsen ble foretatt av forskere ved University of Leeds blant vel 2.000 ansatte i helsevesenet. De skulle vurdere sine overordnede etter en skala med 14 kriterier, som inkluderte egenskaper som beslutningsdyktighet, integritet, tilgjengelighet, inspirasjonsevne og problemløsning, skriver nettstedet forskning.no. Litt oppsiktsvekkende er det at mannlige medarbeidere rangerer kvinnene høyest i alle 14 kategorier. Kvinner setter dem høyest i ni kategorier og vurderer dem som likeverdige med menn i de resterende. Både menn og kvinner er enige om at kvinnelige sjefer er mest inspirerende. De scorer også høyest på effektiv lederstil.

Mangler i toppen
Det har vist seg at en lederstil som stimulerer til forandring er den mest effektive, blant annet fordi den er best til å motivere de ansatte. Kvinnelige sjefer scorer høyest på disse egenskapene. Kvinnelige sjefer ble også rangert som best på beslutningsdyktighet, målrettethet, evne til å lære andre, nettverksbygging, problemløsning og strategiske evner. Når det gjelder evne til å delegere, tilgjengelighet og integritet kom de likt med menn. Storbritannia har det samme problemet som Norge, svært få lederstillinger er besatt av kvinner. I Storbritannia er det kvinner i 10 prosent av topplederstillingene, tilsvarende andel i Norge er bare 7,4 prosent. Problemene er de samme i svært mange land i Europa, mye av rekrutteringen til lederjobber går gjennom nettverk som fortsatt er svært mannsdominert. Det berømmelige «glasstaket» hindrer mange kvinner i å få toppstillinger.

Personvern og cookies