Kvinner er bedre sjefer

Tekst: Paul Norberg (2003)
En britisk undersøkelse, hvor over 2.000 personer ble bedt om å vurdere kvinnelige og mannlige overordnedes egenskaper som sjefer, konkluderte ganske entydig med at kvinner er bedre sjefer enn menn. Deltakerne i undersøkelsen vurderte sine overordnede etter en skala med 14 kriterier, som blant annet omfattet egenskaper som beslutningsdyktighet, integritet, tilgjengelighet, inspirasjonsevne og problemløsning. Mannlige medarbeidere rangerte kvinnene høyest i alle 14 kategorier, mens kvinner satte dem høyest i ni kategorier og vurderte dem som likeverdige med menn i de resterende. Både menn og kvinner er enige om at kvinnelige sjefer er mest inspirerende. De scorer også høyest på effektiv lederstil. En engelsk undersøkelse kan ikke automatisk overføres til norske forhold, men når et tradisjonelt konservativt land som England kommer opp med et slikt resultat, er det grunn til å tro at vi vil finne den samme tendensen her i landet. Dette bekreftes av direktør Sigrun Vågeng i NHO, som forteller til Arbeidsmiljø at lederundersøkelser viser at kvinner skårer like høyt som menn på ulike lederferdigheter,. Likevel slipper fortsatt altfor for få kvinner til i styrerom og topposisjoner i norsk næringsliv. Næringsminister Ansgar Gabrielsens utspill for et års tid siden om å kreve flere kvinner inn i styrerommene, har ennå ikke gitt noen effekt, og det ser vel ut til også dette var et politisk utspill for å skaffe seg oppmerksomhet. Vi hører for tiden ikke mye til Gabrielsen eller hans politikerkolleger angående arbeidet for å øke antall kvinner i lederstillinger. I Storbritannia er det kvinner i 10 prosent av topplederstillingene, tilsvarende andel i Norge er bare 7,4 prosent. Men vi noterer et lyspunkt: NHO har satt i gang et prosjekt for å få sine medlemsbedrifter til å øke andelen kvinner i ledelse og styrer. Gjennom prosjektet «Female Future» skal bedriftene selv finne frem til kvinnelige talenter innen ledelse. Det konkrete arbeidet for å endre kjønnssammensetningen må gjøres i den enkelte bedrift. Det betyr at svært mange må se utenfor sine tradisjonelle, mannsdominerte nettverk i rekrutteringsarbeidet. Bare det er visst litt av en utfordring.

Personvern og cookies