Kvinnene tråkker til i Sykle til Jobben

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Fra og med 15. mars kan du melde deg på til Norges største kampanje for fysisk aktivitet i arbeidslivet.

Aksjonsperioden er 3. mai til 30. juni. Påmeldingen åpner 15. mars. Sykle til Jobben-aksjonen er Norges største kampanje for fysisk aktivitet i arbeidslivet, og arrangeres av Bedriftsidretten.

Kvinner i front
Fjoråret ble et merkeår for kvinner i Sykle til Jobben. Gjennom 37 år har Sykle til Jobben vært en mannsdominert arena. For første gang var det flere kvinner enn menn blant deltakerne. Fjorårets kampanje rekrutterte også langt flere deltakere fra offentlig sektor enn tidligere.
-Det er tydelig at det er skjedd en dreining i hvem vi treffer med Sykle til Jobben. Vi jobber aktivt for å motivere til aktive vaner som ikke går ut på dato, med bedriftsidrettslaget som primus motor, sier Svenn Erik Bolle, generalsekretær i Bedriftsidretten.

CO2-kalkulator
-Sykle til Jobben gir en lang rekke positive bivirkninger. Hver enkelt deltaker bidrar til et sprekere Norge, med renere luft. Mange ser også at de sparer penger på å bruke reiseveien aktivt, og synes det er deilig å være ”ferdig trent” idet de kommer hjem fra jobb, sier Bolle.
All aktivitet kan registreres, ikke bare sykling. 30 minutter om dagen er målet. Hvor, når og hvordan er opp til hver enkelt. Her er mindre CO2-utslipp minst like viktig som godt O2-opptak. Deltakerne registrerer tilbakelagte minutter hvor bilen har fått hvile.

Godfølelse gir HMS-poeng
-Bedriftsidretten har i en årrekke skapt godfølelse og fellesskap på arbeidsplasser over hele landet. De siste årene har stadig flere bedriftsledere blitt mer bevisste på koblingen mellom fysisk aktivitet og HMS-tiltak.
Stadig flere anser Sykle til Jobben som et HMS-verktøy på arbeidsplassen. I 2008 var det kun 6,5 prosent som anså Sykle til Jobben som HMS-verktøy, mot 17,6 prosent i 2009 og hele 24,1 prosent i 2010. Resultatet underbygges ytterligere av medlemsundersøkelsen blant bedriftsidrettslagene fra 2009. Resultater herfra viser at hele 23 prosent flere bedrifter benytter fysisk aktivitet i sitt HMS-arbeid i 2009, sammenliknet med tilsvarende medlemsundersøkelse i 2006.
– Med arbeidsplassen som arena, blir det en sosial ramme rundt aktiviteten. Dette er viktig for mange, og gjør at aktiviteten blir en del av hverdagen, sier Bolle.

Sykle til Jobben 2011

· Aksjonsperioden er 3. mai til 30. juni. Påmeldingen åpner 15. mars.
· Nytt i 2011! CO2-kalkulator, som viser hvor mye du sparer miljøet ved å velge aktiv transport.
· All aktivitet, ikke bare sykling, kan registreres. Aktiviteten kan utføres til og fra jobb eller når det passer deg best. 30 minutter om dagen er nøkkelen!
· Aksjonen arrangeres i 2011 for 38. gang
· Sykle til Jobben hadde i 2010 hele 14 000 påmeldte deltakere. Dette er en økning på nær 60 prosent fra 2008.
· Alle virksomheter kan delta, og hver virksomhet kan melde på flere lag.
· Deltakerne registrerer aktivitet på www.sykletiljobben.no. Registreringsløsningen viser hvordan ulike bransjer, lag, og enkeltpersoner ligger an i forhold til hverandre, og kan også brukes som en personlig treningsdagbok.
· Deltakerne kan velge å legge inn sitt personlige mål for konkurransen. Løsningen er linket opp mot Google Maps. Hver enkelt deltaker kan selv bestemme startsted og mål, og  følge med på kartet hvor langt de er kommet, og hvordan lagkameratene henger på.
· Ved å registrere laget i et av de 20 bransjevalgene, kan deltakerne utfordre bransjekolleger til duell!
· Arbeidsmiljølovens § 3-4 pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for mer fysisk aktivitet blant de ansatte. Sykle til Jobben setter aktiviteten i system, og er et ferdig aktivitetstilbud til bedriftsledere som vil investere i sine ansatte.
· Sykle til Jobben arrangeres av Bedriftsidretten, i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Syklistenes landsforening, Dagens Næringsliv, P4, Grete Roede, Stadion og Rica Hotels.
· Prisen er kroner 165 per deltaker for virksomheter som har bedriftsidrettslag, og kroner 300 per deltaker for virksomheter uten. Frakt og ekspedisjonsgebyr tilkommer.

Om Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF)
Norges bedriftsidrettsforbund er et av de største særforbund i norsk idrett, med 300.000 medlemmer fordelt på rundt 4.200 bedriftsidrettslag. Forbundet fremmer en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid samt tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står NBIF bak aksjoner og aktiviteter som ”Sykle til Jobben”, ”Aktiv med Jobben” og ”Aktiv Bedrift”. For mer informasjon, se www.bedriftsidretten.no.

Personvern og cookies