Kvinnelige røykere kreftutsatt

(2004)

Svært mye tyder på at kvinnelige røykere er mer utsatt for lungekreft enn menn, men forskerne vet fortsatt ikke hvorfor og er heller ikke sikre på om dette er tilfelle.
Nå har en gruppe forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) påvist at det neppe er det kvinnelige kjønnshormonet østrogen som er grunnen slik man tidligere trodde. Forskerne, som leter etter den biologiske årsaken til at kvinner som røyker har høyere lungekreftrisiko, har ved hjelp av tester på mus funnet ut at østrogen og en såkalt østrogenreseptor ikke påvirker risikoen for lungekreft gjennom å øke omsetningen av tjærestoffer i sigarettrøyk. Men det finnes en østrogenreseptor til, den skal undersøkes nå. Forskerne ser dessuten ikke bort i fra at østrogen kan påvirke kreftrisikoen på andre måter enn det denne forskningsstudien har dreid seg om. Det hersker heller ikke full enighet om kvinner som røyker er mer kreftutsatt enn menn. En ganske fersk amerikansk undersøkelse viser ingen kjønnsforskjeller når det gjelder lungekreft og røyk. En grunn til at man vet lite om dette er at røyking har vært mest vanlig blant menn til for 30 -40 år siden. Forskning på kvinner og røykerelatert lungekreft har bare pågått de siste ti årene.
Personvern og cookies