Kvinnelige ledere mest konkurransedyktige

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Kvinnelige ledere opplever jobben som mer meningsfull enn sine mannlige kolleger.

Kvinnene tar også mer ansvar for å tilegne seg kunnskap. Likevel er det færre kvinner som ønsker å bli lenge der de er, melder Pressenytt for Lederne.
Dette kommer fram i en omfattende studie som analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute har gjennomført blant 2031 ledere i norske virksomheter. Ledernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap er blitt kartlagt.

Kunnskapstørste
– At flere kvinnelige ledere opplever jobben som mer meningsfull tror jeg kan skyldes at kvinner har måttet jobbe hardere for å komme til sine lederposisjoner. Når man kjemper hardt og når målet, oppleves nok jobben som ekstra meningsfull, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.
Undersøkelsen avdekker at det er store forskjeller når det gjelder kvinnelige og mannlige ledere. Mens 84 prosent av de kvinnelige lederne oppgir at de opplever arbeidet sitt som ”mer enn jobb”, svarer bare 76 prosent av mennene det samme. Videre viser studiene at kvinnene er betydelig mer opptatt av å tilegne seg ny kunnskap, og de mener bedriften de er ansatt i bidrar til noe positivt i samfunnet.

Å være på hugget
Jan Olav Brekke tror mange kvinnelige ledere ønsker å tilegne seg mest mulig kunnskap når de først er blitt ledere, fordi de vil være best mulig kvalifisert til jobben de skal gjøre.
Administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Institute, mener at dette viser at kvinnelige ledere er mer på linje med det instituttet ser som sentrale holdninger i møte med fremtidens arbeidsliv sammenlignet med kvinnenes mannlige kolleger.
– Det å være på hugget, se muligheter og søke ny kunnskap er egenskaper vi opplever som meget verdifulle på de beste arbeidsplassene, sier Krohn Falck.

Jobbshopping
Selv om kvinnene tar mer ansvar for egen læring og opplever jobben som mer meningsfull, svarer færre kvinner enn menn at de ønsker å bli lenge i bedriften.
Både Krohn Falck og Brekke tror dette kan bety at de kvinnelige lederne krever mer av sine arbeidsgivere.
– Kvinner som stiller høye krav og forventninger til seg selv som leder, stiller også høye krav til egen arbeidsplass. Når flere av de kvinnelige lederne svarer at de ser på arbeidet som mer enn en jobb, så er de sannsynligvis også mer opptatt av nye utfordringer på arbeidsplassen enn hva menn er, sier Krohn Falck.

Personvern og cookies