Kvinnefraværet i taket

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Kvinner er langt mer borte fra jobben enn menn, og tendensen er klart økende. Ingen har noen god forklaring på hvorfor.

– Sykefraværet øker, og kvinner står for økningen. Hvorfor det er slik at det er bare kvinners sykefravær som øker, vet vi lite om, sier Andreas Ravndal Kostøl i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagens Næringsliv.

60 prosent høyere
Sammen med kollega Kjetil Telle, har Kostøl det siste året vært den første til å samle ulik forskning som har vært gjort på dette området, både i Norge og internasjonalt. Verken graviditet, tunge omsorgsyrker eller det at kvinner tar mest ansvar hjemme kan forklare det stadig økende gapet mellom menn og kvinners sykefraværsprosent, har duoen funnet ut.
I dag er sykefraværet blant kvinner 60 prosent høyere enn blant menn, mens det før 1979 var mennene som var mest syke. Kostøl viser til at man ved å sammenligne kvinner og menn ansatt i akkurat samme sektor og yrke, ser den samme tendensen; kvinner er mer borte enn menn.
– I tillegg ser vi at fraværet blant kvinner slettes ikke er konsentrert til omsorgssektorene, sier Kostøl før han utdyper videre.
– Uansett ser det ut til at menn tar mer ansvar hjemme nå enn tidligere, så det burde være med på å minske gapet de siste årene, noe vi ikke ser tendenser til.

Holdningsforskjeller
Seniorforsker ved Frischsenteret, ved Universitet i Oslo, Knut Røed, peker på at det kan være holdningsforskjeller mellom kjønnene, eller biologiske forskjeller.
– Tradisjonelt har arbeidet vært viktigere for mannen. Vi kan ikke se bort ifra at slike verdier henger igjen, sier han.

HER kan du lese hele rapporten, Sykefravær i Norge de siste tiårene – Det handler om kvinnene.

Personvern og cookies