Kvinnedatabasen – hva er det?

Tekst: Morten Dahl (2000)

30 prosent av avdelingslederne i departementene har ikke hørt om Kvinnebasen. 19 prosent mener at basen ikke er viktig. Dette er noen av resultatene i en undersøkelse Likestillingssenteret har foretatt om departementenes bruk og kjennskap til Kvinnebasen.

Dette er en database over høyt kvalifiserte kvinner innenfor en rekke fagområder. Den ble opprettet av Likestillingssenteret på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).  Senterets direktør, Ingunn Yssen er ikke særlig glad for de holdningene som kom fram i spørreundersøkelsen.

– Mange departementer tar ikke likestilling på alvor. Det er oppsiktsvekkende når bare 20 prosent av lederne på lederlønnkontrakt er kvinner, til tross for at rekrutteringsgrunnlaget aldri tidligere har vært bedre, sier Yssen.

Hele 30 prosent av avdelingslederne i departementene hadde ikke hørt om Kvinnebasen, mens 11 prosent av dem som kjente til den, mente den ikke var viktig.

– Det er overraskende at bruken og kunnskapen om databasen er så lav i det offentlige, som selv har bedt om en slik database, fortsetter direktøren ved Likestillingssenteret, som også er meget overrasket over den lave kvinneandelen på ledernivå i de fleste departementene. Nær 40 prosent av avdelingslederne oppgir at de ikke ser på kvinnerepresentasjon som noe problem.

Selv om mange ikke kjenner til basen, så er det av de som kjenner til den, hele 51 prosent som mener den er et viktig verktøy for rekruttering av kvinner. 18 prosent har brukt databasen, viser undersøkelsen. Det er altså en stor overvekt av de som overhodet ikke har hørt om Kvinnebasen.

Personvern og cookies