«Kvikk»-tjeneste førte til misdannelser

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Det er nå endelig slått fast at det er en sammenheng mellom tjeneste om bord på marinebåten KNM «Kvikk» og barn født med misdannelser.

I en rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen konstateres det at foreldre som har tjenestegjort på Kvikk har hatt 4,5 ganger større risiko for å få barn med misdannelser enn foreldre som ikke har hatt tjeneste på denne båten. Kvikk-ansatte hadde også 3,8 ganger så mange dødfødsler som gjennomsnittet i marinen. – Dette betyr at vi kan si at det er noe med KNM «Kvikk» som ligger bak denne store overhyppigheten av misdannelser, men vi vet ikke hva det er, opplyser professor Bente Moen som har ledet arbeidet med undersøkelsen. Moen opplyser at i forbindelse med en oppfølging av den store arbeidsmiljøundersøkelsen i Sjøforsvaret i kjølvannet av Kvikksaken, vil forskerne se nærmere på andre typer fartøyer som også har hatt mye elektronisk utstyr om bord. Det er slikt utstyr en har mistanke om kan ha medvirket til det store antallet misdannelser og dødfødsler blant barn av Kvikk-fedre. – Men Kvikk var helt ekstraordinær, sier Moen. Båten var utstyrt til øving i elektronisk krigføring og hadde blant annet ekstra sterk radiosender om bord. Sjøforsvaret har tatt ansvar i Kvikk-saken og er nå inne i forhandlinger med foreldrene om erstatning. 11 barn av fedre som hadde jobbet på fartøyet ble født med misdannelser, i alt ble det født 87 barn med fedre som hadde tjenestegjort om bord. Andelen dødfødsler lå også langt over det som ellers er gjennomsnittet for denne delen av befolkningen. Foreldrene til barn som har fått misdannelser har dannet en foreldregruppe som nå er i forhandlinger med Sjøforsvaret om økonomisk kompensasjon.

Personvern og cookies