”Kvikk” granskes på nytt

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Alle undersøkelser og alt annet som har vært gjort i forbindelse med motortorpedobåten KNM ”Kvikk” granskes nå på nytt. Båten kom i søkelyset etter at det viste seg at flere befal som hadde tjenestegjort på ”Kvikk” hadde fått barn med misdannelser.

14 familier med fedre som har tjenestegjort på båten, har selv meldt fra om at de har fått barn med fødselsdefekter. Sjøforsvarets Forsyningskommando har tidligere gransket saken, men kunne ikke konkludere med at det var noen sammenheng mellom de elektromagnetiske feltene på KNM ”Kvikk” og de medfødte misdannelsene. De berørte familiene har stilt seg kritisk til dette.

Etter at saken ble tatt opp på politisk plan, har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å foreta en samlet vurdering av forholdet.

 

Utredninger

– Dette arbeidet tar utgangspunkt i de familiene som selv har meldt fra om barn med misdannelser, sier overlege Petter Kristensen ved STAMI. Han leder forskningsinstitusjonens gjennomgang av saken. Det vil bli foretatt arbeidsmedisinske intervjuer av familiene i tillegg til medisinsk-genetiske utredninger vedrørende misdannelser.

– De informasjonene man kommer frem til vil bli sammenstilt for å se om det er trekk som gir støtte til en enkelt forklaring. En slik fellesvurdering vil være et viktig element i rapporten som vi skal avgi til departementet i løpet av sommeren.

Fra tidligere undersøkelser om saken foreligger det data fra Medisinsk fødselsregister og andre kilder samt resultatene av en rekonstruksjon av båten. KNM ”Kvikk” ble kondemnert for en del år siden.

 

Underrapportering

Det har vært operert med forskjellige tall for misdannelser blant Kvikk-barna.

Kristensen sier at årsaken til det er at det ikke er lett å finne enhetlige kriterier for hva som skal regnes som normalt og hva som er misdannelse hos barn. Dessuten oppdages mange misdannelser lenge etter fødselen, for eksempel i indre organer som hjerte og nyrer.

Medisinsk fødselsregister registrerer bare defekter som rapporteres innen sju dager etter fødselen. Dermed blir det en underrapportering for enkelte typer misdannelser.

STAMI arbeider i kontakt med de som er part i saken, Sjøforsvaret og en interessegruppe som er dannet for foreldrene. Tidligere er det kommet sterk kritikk fra foreldrene som mente at Forsvaret prøvde å fraskrive seg ansvaret i saken, blant annet ved å bruke et galt statistikkgrunnlag. Kristensen opplyser at det nå er enighet mellom partene om prosedyren for granskningen.

Personvern og cookies