Kutter ut miljøsertifisering

Tekst: Morten Dahl (2000)

– Norske bedrifter velger ikke lenger å bli EMAS-godkjente. De vil heller bli ISO-14001-sertifiserte. Utviklingen i antall EMAS-godkjente bedrifter i Norge har nærmest stått stille det siste året, sier NHOs fagsjef Bjørn Sveen.

For to år siden var det 41 norske bedrifter som var såkalt EMAS-godkjente. I dag er tallet ”bare” 63. Ifølge fagsjef Bjørn Sveen i NHO velger bedriftene i stedet å bli ISO-14001-sertifiserte, blant annet fordi de tidligere er ISO-9000-godkjente. Overgangen gjør det da lettere å få oppgradert ISO-sertifiseringen.

 

Ikke mindre regulering

– Mitt inntrykk er at flere norske bedrifter er gått lei av sertifiseringsordningene. Det kommer jevnlig nye sertifiseringer, samtidig som norske myndigheter ikke har fulgt opp de krav som lå i EMAS-godkjenningen om at det skulle bli mindre reguleringer og kontroller når bedrifter ble EMAS-godkjente, sier Sveen. EMAS, som er myndighetsgodkjent og som henvender seg til det offentlige gjennom miljørapportering, har ikke ført til mindre regulering for bedriftene.

– Myndighetene gjør dessverre ingen forskjell på EMAS- og ikke-godkjente bedrifter, selv om det lå i EMAS-forordningen at myndighetene skulle lempe på kontrollene. Derfor velger virksomhetene i stedet å ISO-14001-sertifisere seg, sier fagsjefen i NHO.

 

EMAS best

– Hva gjør NHO i en slik situasjon? Bør ikke hovedorganisasjonen støtte bedriftene og oppfordre dem til å velge ISO-sertifiseringen når myndighetene ikke følger opp?

– Nei, NHO mener fortsatt at EMAS er den beste sertifiseringen fordi den er langt mer utadvendt. Det vi nå sier til våre medlemmer er at de gjerne får ISO-sertifisere seg, men at de i tillegg lager en utadvendt miljørapport, svarer Sveen.

– For to år siden sa du til Arbeidsmiljø at du forventet at det var 75 godkjente EMAS-bedrifter ved årtusen-skiftet. I dag er tallet er ”bare” 63 – hva sier du nå?

– Jeg er skuffet over tallet er bare 63. Norge har stagnert i forhold til det øvrige Europa. Særlig har utviklingen stått stille siden i fjor sommer.

Antall ISO-14001-godkjente bedrifter er nå kommet opp i 129 i Norge. Det er en pen økning, også sammenliknet med andre land i EU/EØS-området, og Sveen tror at det er her økningen vil komme i årene som kommer.

NHOs fagsjef opplyser at selve inngangsbilletten til de to miljøsertifiseringene er lik, den koster om lag 50.000 kroner i gjennomsnitt. Men det koster bedrifter mer å være ISO-14001-sertifisert fordi det krever halvårlige miljørevisjoner. Sveen regner med en egeninnsats på 200 til 1100 timer for å få tingene på plass.

Personvern og cookies