Kutt røyken med LO

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Landsorganisasjonen har sagt ja til å delta i et stort røykekutt-prosjekt i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Statens tobakkskaderåd har utarbeidet et opplegg som skal kunne brukes på arbeidsplassene og LO har sagt ja til å finne ti bedrifter som opplegget skal prøves ut på.
LO-leder Gerd-Liv Valla er tidligere røyker, men har klart å stumpe røyken på egen hånd, skriver Dagsavisen. Det gjorde hun i en periode da hun var borte fra jobben. Røykesuget merket hun først for alvor da hun kom tilbake til arbeidet igjen, men hun har klart seg. Blant LOs medlemmer er det 44 prosent som røyker daglig, men organisasjonen jobber gjerne for at dette tallet går kraftig ned. I fjor gikk LO inn for å forby røyking på alle utesteder av hensyn til de ansattes arbeidsmiljø.
Personvern og cookies