Nettverksmøte for hovedverneombud - Hovedverneombudet og AMU: hvordan få gjennomslag?

Tirsdag 5. desember 2023

Om kurset

Velkommen til nettverk for Hovedverneombud!

Som hovedverneombud inviteres du til å være med i et nettverk sammen med andre hovedverneombud. Målet med nettverket er at det skal være et sted der du kan dele erfaringer og utfordringer med andre i samme rolle som deg selv. Våre nettverksledere bidrar også med sin lange erfaring fra å jobbe med hovedverneombud og arbeidsmiljø.

Hovedverneombudsrollen er en rolle som i liten grad er definert i lovverket. Det kan ofte være en ensom rolle og det kan derfor være avgjørende å få utveksle erfaringer og få faglig påfyll for å kunne gjøre en god jobb i rollen.   

Arbeidsmiljøsenteret har drevet HVO-nettverk i over 20 år og vi har lagt oss på en møteform som både gir faglig innspill rundt et tema fra foredragsholder og rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det settes jevnlig opp nettverksmøter, både digitale og fysiske (i Oslo og Bergen). Du melder deg selv på de møtene du ønsker å være med på. Møtene går vanligvis over en hel dag.

Dette nettverksmøte går online, og som deltaker må du disponere PC eller nettbrett med kamera.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Tema 5. desember: Hovedverneombudet og AMU: hvordan få gjennomslag?

 

Arbeidsmiljøsenteret ser mange eksempler på at vernetjenesten henvises til passivt å forholde seg til arbeidsgivers innspill og krav til endringer.

De ansattes representanter kommer, av mange forståelige grunner, ikke med egne forslag til tiltak.  Andre ganger evner vernetjenesten å fremme forslag, men får ikke gjennomslag.

AMU er det viktigste organet når det gjelder å påvirke virksomhetens fremtidige arbeidsmiljø. Vi bruker derfor dagen til å jobbe med:

  • Hva slags saker dere kan fremme for AMU
  • Hvordan forberede saksfremlegget
  • Hvordan presentere saken i AMU

 

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px